GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Kültür Sanat > Felsefe ve Edebiyat

Felsefe ve Edebiyat Felsefik ve edebî anlam taşıyan paylaşımlar

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 22 Ekim 2008, 01:29   #1
mesutt
Guest
 
mesutt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Mesajlar: n/a
Standart edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ)

edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ)

edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ)
DESTAN

Destan (efsane), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir.

Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir.Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hakimdir. Destanlar temel olarak iki gruba ayrılır.Bunlar: Sözlü Destanlar ve Edebi Destanlardır.

DESTAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

*Olağanüstü özellikler taşıması

*Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan...vb.)

*Milli dilde söylenmiş olması

*Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

*Oldukça uzun olması

*Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi...

*Öykü içinde öyküye yer verilir.

*''-di'' li geçmiş zaman kullanılır.

*Betimlemelere önem verilir.
HİKAYE
Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara hikaye(öykü) denir.Genellikle romandan kısa olurlar.

HİKAYE TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*Dar bir zamanı kapsarlar.

*Kişileri romana göre daha azdır.

*Anlatılanları tek ve sınırlıdır.

*Olay ile ilgili yer ve zaman belirtirler.

*Serim- düğüm- çözüm denilen 3 bölümden oluşur.

*Olayı sürükleyen bir kahraman vardır.

*Kurgulama vardır.

Hikayeler, 2' ye ayrılır:

1.Olay Hikayeleri:
Olaylardan yola çıkılarak anlatılır.

2.Durum Hikayeleri:
o anda bulunan düşünceleri anlatır.Daha çok piskolojik hikayelerdir.

MASAL
Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşağa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal denir.

MASAL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*Masallar , meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken , yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur.Masal , anonim bir türdür.

*Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm , alçakgönüllülük – kibir…. Gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.

*Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir.

*Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır.

*Anlatım kısa ve yoğundur.

*Masal kişileri her tabakadan seçilebilir.masallarda cinler , periler, devler: de rol alır.

*Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir.

*Masalların çoğu “ bir varmış, bir yokmuş …” ya da “ evvel zaman içinde , kalbur saman içinde …” gibi ifadelerle başlar.bunlara tekerleme ya da döşeme denir.tekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelir.Türk masallarında dilek bölümü “ onlar ermiş muradına …. “ ya da “ gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar.


*Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez.


*Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır.masallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır.


*Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır.

Türk masalları üzerinde, bizde PERTEV NAİLİ BORATAV , EFLATUN CEM GÜNEY … gibi kişiler çalışmışlardır.


Masal türünün Hindistan’da doğduğu sanılmaktadır.

Masal Türünün Önemli Eserleri
Binbir Gece Masalları (Doğu Masalı)
Grimm Kardeşlerin Masalları( Alman Edebiyatı)
Andersen Masalları ( Danımarka Edebiyatı)
Perrault Masalları ( Fransız Ed.)
ROMAN
Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır.

ROMAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

*İyi bir roman ilgi çekici olmalı, herkesi ilgilendiren insancıl bir tema taşımalıdır.

*Romandaki olaylar arasında dengeli bir sıralama ve bağ bulunmalıdır.

*Olaylar akla yakın olmalı, romanın konusundan doğmalıdır.

*Romandaki varlıkların kişilikleri baştan sona dek konuya uygun nitelikte olmalı, birbiriyle çelişmemelidir.

*Roman yazarı; romanda yarattığı kişilerini kendi kişiliği içinden görebilmelidir.

*Romandaki davranışlar ve konuşmaların, kişilerin karakterlerinden çıkmasını sağlamalıdır.

* Romanda, zaman hareketi, ileri, geri ve zaman fırlaması vardır.

*Romanda kişi sayısı çok.

* Romanda yer ve çevre, nispeten, çoktur…


_Romanlarda, şu ögeler üzerinde önemle durulmalıdır:

Konu, kişiler, çevre, zaman, ana düşünce ve anlatım tarzı (üslûp).

Romanlardaki olaylar, bir plâna uygun olarak anlatılır. Bu plân şöyledir:

Giriş (Serim): Roman olayının başı, burada verilir.

Gelişme (Düğüm): Roman olayının gelişip, açıldığı bölümdür.

Sonuç (Çözüm): Romandaki olayın açıklığa kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür.

Romanlar, işlenilen konularına göre şu çeşitlere ayrılır:

(1) Tarihî romanlar

(2) Macera romanları

(a) Polis romanları (Macera ve heyecan duygularını artıran romanlar)

(b) Egzotik romanlar (Yabancı ülkelerin toplumsal özelliklerini, geleneklerini anlatan romanlar)

(3) Köy romanları

(4) Sosyal içerikli romanlar

(5) Psikolojik tahlil romanları
HALK HİKAYESİ

Halk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Halk hikayelerinde de bu anlatım devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır.

HALK HİKAYESİNİN ÖZELLİKLERİ:

*Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

* Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

*Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

* Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.

*Gerçeklere dayalı değildir.

*''-di''li geçmiş zaman kullanılır.

*İşlenen konular bellidir.

Konuları Bakımından Halk Hikayeleri:

1-) Aşk Hikayeleri

2-) Kahramanlık Hikayeleri

3-) Aşk ve Kahramanlık Hikayeleri

Coğrafi Yayılışları Bakımından Halk Hikayeleri:

1-) Anadolu'da Bilinen Halk Hikayeleri

2-) Türk Dünyasının Bir Bölümünde Bilinen Halk Hikayeleri

3-) Türk Dünyasının Genelinde Bilinen Halk Hikayeleri

MANZUM HİKAYE
Manzum Hikaye; bir mekan, bir zaman ve kişiler etrafında gelişen olay örgüsünü şiir halinde anlatan nazım biçimidir. Türk edebiyatında Tanzimat sonrasında gelişen bu türün en güzel örneklerini Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy vermiştir.
Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı manzum biçimde yazılmış olmasıdır. Bu tür hikayelerde didaktik şiir özelliği görülür.


Tarihi
Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır. Bu tür Servet-i Fünun döneminde etkili hale gelmeye başlamıştır. Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikayeleri bulun


Temsilcileri
En önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret'tir. Bunun yanında Beş hececiler de bu türe katkıda bulunmuştur.

MANZUM HİKAYE TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

Manzum hikayeler edebi metinlerdir. Konu ve özellik bakımından hikaye ile aynı özellikleri gösterir.Eski edebiyatımızda uzun hikayeler mesnevi türü ile yazılırdı.Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikaye yazmak amacını güder. Manzum hikayelerde şairler ya bir olayı anlatırlar ya da bir öğüt verme çabası güderler.Manzum hikayeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri anlatılır.Sonra olay anlatılır.Amaç okuyucuya bu bölümde ders vermektir.Bir hikaye gibi sonlandırılır.Manzum hikayeler düşündürücü ve eğiticidir.Manzum hikayeler bölümlerden oluşur ilk bölümde anlatılmak istenen olay dan bahsedilir kişiler den bahsedilir.ikinci bölümde ise olaylar anlatılır örneklerle tasdik edilir.üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır...

MESNEVİ Mesnevi bilindiği gibi Divan Edebiyatı nazım türlerinden biridir. Beyitler halinde yazılır. Her beyit kendi içinde kafiyelidir. Farklı vezinler kullanılmıştır. Konu olarak, destanlar, zaferler, büyük tarihi olaylar, efsaneler gibi halk arasında merakla dinlenecek hikayeler işlenmiştir. Mesnevi bir anlamda hikayedir. Hikayenin şiirleştirilerek anlatılışıdır. Yüzyıllar boyu klasik edebiyatın en büyük eserleri “Mesnevi” tarzında kaleme alınmıştır.

MESNEVİ'NİN ÖZELLİKLERİ:

*Aruzun kısa kalıpları kullanılarak yazılır.

*Mesnevilerde ele alınan konular şunlardır;ahlak,savaş,aşk,din vb.

*Nazım birimi beyittir.

*İran Edebiyatından ,edebiyatımıza geçmiştir.

*Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

*Özellikle Divan edebiyatında uzun manzum eserler Mesnevi nazım şekli olarak kullanılmıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Ekim 2008, 01:46   #2
Webmaster
Administrator
 
Webmaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Mart 2007
Bulunduğu yer: Denizli
Mesajlar: 16.587
Blog Yazıları: 101

Ruh Hali
olgun10

Rep Puanı: 247
Rep Derecesi : Webmaster has a spectacular aura aboutWebmaster has a spectacular aura aboutWebmaster has a spectacular aura about
Webmaster - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

teşekkurler güzel yazı
__________________
Otel Programı
Webmaster isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 24 Ekim 2008, 16:43   #3
aldırmadan_hayata
Ala Geyik
 
aldırmadan_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 11 Temmuz 2008
Bulunduğu yer: farketmez
Mesajlar: 2.403
Blog Yazıları: 2

Ruh Hali
olgun10

Rep Puanı: 12
Rep Derecesi : aldırmadan_hayata is on a distinguished road
Standart

edebıyatımızla ilgili bılgılerle ufkumuzu actıgın ıcın tskler arkadasım
__________________
gemılerı yakmak gerek .....
aldırmadan_hayata isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Aralık 2008, 20:06   #4
Tiliaventus
Rumuzu'l-Edeb
 
Tiliaventus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 17 Haziran 2007
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 1.690
Rep Puanı: 36
Rep Derecesi : Tiliaventus is on a distinguished road
Tiliaventus - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

bana fakülte yıllarımı hatırlattı teşekkürler
Tiliaventus isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:07   #5
lungo
Beyin Bedava !
 
lungo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Ağustos 2009
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 6.754

Ruh Hali
tuhaf10

Rep Puanı: 237
Rep Derecesi : lungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura about
Standart

teşekkürler


Tiliaventus edebiyat mı okudun?


hemen irtibata geçmeliyim
__________________
"Sen bilmezsin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, Bir tek paşa gönlüm bilir".
Aşık Veysel
lungo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:09   #6
_jaSper_
Acemi Geyik
 
_jaSper_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 18 Ocak 2010
Bulunduğu yer: ~ßurSa~
Mesajlar: 0
Rep Puanı: 141
Rep Derecesi : _jaSper_ will become famous soon enough_jaSper_ will become famous soon enough
_jaSper_ - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

Alıntı:
lungo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
teşekkürler


Tiliaventus edebiyat mı okudun?


hemen irtibata geçmeliyim
Abbasta edebiyat okumuş. Kaçırma
_jaSper_ isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:10   #7
lungo
Beyin Bedava !
 
lungo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Ağustos 2009
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 6.754

Ruh Hali
tuhaf10

Rep Puanı: 237
Rep Derecesi : lungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura about
Standart

İlkerciğim senin gibi yakışıklı bir erkeği kaçırmak ne kadar ağrıma gidiyor bilemezsiin ama ben senden büyüğüm bir yaş
__________________
"Sen bilmezsin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, Bir tek paşa gönlüm bilir".
Aşık Veysel
lungo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:14   #8
_jaSper_
Acemi Geyik
 
_jaSper_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 18 Ocak 2010
Bulunduğu yer: ~ßurSa~
Mesajlar: 0
Rep Puanı: 141
Rep Derecesi : _jaSper_ will become famous soon enough_jaSper_ will become famous soon enough
_jaSper_ - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

Alıntı:
lungo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
İlkerciğim senin gibi yakışıklı bir erkeği kaçırmak ne kadar ağrıma gidiyor bilemezsiin ama ben senden büyüğüm bir yaş
Yaa kısmet işte.. Bir yakışıklıyı 40 kişi ister bir kişi alır
_jaSper_ isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:15   #9
lungo
Beyin Bedava !
 
lungo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Ağustos 2009
Bulunduğu yer: izmir
Mesajlar: 6.754

Ruh Hali
tuhaf10

Rep Puanı: 237
Rep Derecesi : lungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura aboutlungo has a spectacular aura about
Standart

ya işte ne haldeyim bir bilsen bilebilsen


bir tek dileğim var mutlu ol yeter


__________________
"Sen bilmezsin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, Bir tek paşa gönlüm bilir".
Aşık Veysel
lungo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Nisan 2010, 23:18   #10
_jaSper_
Acemi Geyik
 
_jaSper_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 18 Ocak 2010
Bulunduğu yer: ~ßurSa~
Mesajlar: 0
Rep Puanı: 141
Rep Derecesi : _jaSper_ will become famous soon enough_jaSper_ will become famous soon enough
_jaSper_ - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

Off bee .. Olayı damara bağladın hemen bakk işmi şimdi bu
_jaSper_ isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ)

Copyright © 2007-2009 edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ) konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ) ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about edebiyat(ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER VE ÖZELLİKLERİ). Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 02:41.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne