GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 19:13   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6
1-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana ülkesi dışındaki işletmecilik faaliyetlerini yürütmek amacıyla kaynak transfer etmesidir?
A) Uluslararası işletme
B) Uluslararası yatırım
C) Uluslararası ticaret
D) Dış ticaret
E) Uluslararası organizasyon

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeciliği ulusal işletmecilikten ayıran faktörlerden biri değildir ?
A) Tüketici tercihleri
B) Finansal ortam
C) Standardizasyon
D) Hukuki çevre
E) Kültür

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İşletmenin üzerinde önemli ölçüde kontrol sahibi olduğu şirket misyonu örgüt yapısı işe alma politikası ve tedarikçi firmalarla ilişkileri belirlediği çevre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuki çevre
B) Dış çevre
C) Kültürel çevre
D) İç çevre
E) Ticaret çevresi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan norm ve uygulamaların benimsenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
A) Globalleşme
B) İç çevre
C) Standardizasyon
D) Nisbi ekonomi
E) Entegrasyon

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Sanayi devriminin çıkışına kadar devam etmiş olan egzotik malların ticaretinin yapıldığı, üretim işletmelerinden ziyade ticaret işletmelerinin olduğu ve bankacılığın önem kazandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Uluslararası dönem
B) Ulusal dönem
C) Ayrıcalıklar dönemi
D) Ticaret dönemi
E) Sömürgecilik dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi kısıtlamaların olmadığı durumda, ne üretileceği, ne kadar üretileceği ve hangi ülkelerle ticaret yapılacağı sorularını yanıtlayan, daha çok ticaretin doğal yapısıyla ilgilenen uluslararası ticaret teorisidir ?
A) Açıklayıcı teori
B) Tanımlayıcı teori
C) Zorlayıcı teori
D) Uluslararası teori
E) Ulusal teori

--------------------------------------------------------------------------------
7-) 17.yüzyılda ve 18. yüzyıl başlarına kadar dünyada ticaret yapan ülkelerce benimsenen hazinenin altın ve gümüş mevcutlarını artırmak için ihracata ağırlık veren müdahaleci düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Liberalizm
B) Merkantilizm
C) Kapitalizm
D) Sosyalizm
E) Neo merkantilizm

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Ülkelerin sahip olduğu tarımsal ürünler ve doğal kaynakların ötesinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerdeki üstünlük aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
A) Mutlak üstünlük
B) Karşılaştırmalı üstünlük
C) Kazanılmış üstünlük
D) Doğal üstünlük
E) Ürün teknolojisinde üstünlük

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Bir ülkenin hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren ürünlerde karşılaştırmalı üstünlük elde etmesine dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ülke büyüklüğü teorisi
B) Faktör oranları teorisi
C) Nitelikli işgücü teorisi
D) Teknoloji açığı teorisi
E) Monopolcü rekabet teorisi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi Porter tarafından geliştirilen Elmas modeline göre uluslararası rekabetçi gücün belirleyicilerinden değildir ?
A) Ülke içi talep koşulları
B) Ürün dönemleri
C) Firma yapısı stratejisi
D) Faktör koşulları
E) Gelişmişlik düzeyi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para sisteminin düzenli biçimde işlemesini sağlamak ve üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan uluslararası organizasyondur ?
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Bankası
C) Uluslararası Para Fonu
D) Uluslararası Kalkınma Örgütü
E) Avrupa Birliği

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin mali olanaklarını gelişme yolundaki ülkelere yönlendirerek dünya genelinde yaşam kalitesini artırma amacına yönelik kurulmuş olan uluslararası organizasyondur ?
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Bankası
C) Uluslararası Para Fonu
D) Dünya Ticaret Örgütü
E) Uluslararası Çalışma Örgütü.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulması yolundaki ilk adım olmuştur?
A) Birleşmiş Milletler şartı
B) Bretton Woods Konferansı
C) Atlantik Paktı
D) Auto Pact anlaşması
E) Birleşmiş Milletler Uluslararası Konferansı

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in kurucu üyeleri arasında yer almaz ?
A) İran
B) Irak
C) Kuveyt
D) Katar
E) Suudi Arabistan

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeleri ülke dışında faaliyet göstermeye iten nedenlerden biri değildir ?
A) Ülke dışında fırsatların doğması
B) Ticaret engellerinin ortadan kaldırılması
C) Ülke içinde işletmelerin küçülmesi
D) Sermaye birikimi
E) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırım biçimidir?
A) Doğrudan ihracat
B) Joınt Venture
C) Franchising
D) Doğrudan Yabancı Yatırım
E) Lisans Anlaşması

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Yerli firmanın ülke içinde ürettiği ürün ve hizmetleri aracılar vasıtasıyla yada bu ürünleri ihraç ürünleriyle birleştiren yerli imalatçıya satarak yabancı firmalara satması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
A) Doğrudan ihracat
B) Dolaylı ihracat
C) Yönetim sözleşmesi
D) Anahtar teslim projeler
E) Joınt Venture

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi ortaklık türlerinden değildir?
A) Lisans Anlaşması
B) Doğrudan Yabancı Yatırım
C) Joınt Venture
D) Franchising
E) Yönetim Sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir proje faaliyeti için anlaşılan ücret karşılığında yerel yöneticilerin eğitiminde sözleşme yapan firmanın yönetsel uzmanlığından ve yönetim personelinin bir kısmından yararlanmayı olanaklı kılan ortaklık türüdür?
A) Anahtar Teslim Projeler
B) Joınt Venture
C) Lisans Anlaşması
D) Yönetim Sözleşmesi
E) Doğrudan Yabancı Yatırım

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi takım türlerinden biri değildir?
A) Homojen takımlar
B) Belirli takımlar
C) Belirsiz takımlar
D) İki Kültürlü takımlar
E) Çok kültürlü takımlar

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Üyelerinin benzer geçmişi ve genel algıları paylaştığı takım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homojen takımlar
B) Belirli takımlar
C) Belirsiz takımlar
D) İki Kültürlü takımlar
E) Çok kültürlü takımlar

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Bireysel yönelime ve eşitliğe vurgu yapan, değişimin hızlı ve anlık olduğu örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girişimci örgüt kültürü
B) Aile kültürü
C) Eyfel kulesi kültürü
D) Kılavuz ok kültürü
E) Kuluçka makinesı kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Görevlerdeki oryantasyona ve işyerindeki eşitliğe vurgu yapan takımlar ya da proje grupları tarafından gerçekleştirilen işe odaklanan örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kılavuz ok kültürü
B) Eyfel kulesi kültürü
C) Aile kültürü
D) Kuluçka makinesi kültürü
E) Girişimci örgüt kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Hangi karar ve davranışların doğru hangilerinin yanlış sayılacağına ilişkin değerler bütünü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Etik
B) Mutlak doğru
C) Kültür
D) Kural
E) Kanun

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdaki etik kuramlarından hangisine göre doğrular mutlak olarak değil, duruma bağlı olarak belirlenmelidir?
A) Sonuç temelli kuramlar
B) Mutlak kuramlar
C) Kural temelli kuramlar
D) Standart kuramlar
E) Kültürel kuramlar

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Yerel pazardaki firmaları korumak amacıyla tasarlanan stratejik planlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik zorunluluk yaklaşımı
B) Politik zorunluluk yaklaşımı
C) Kalite zorunluluğu yaklaşımı
D) Yönetsel koordinasyon
E) Stratejik eğilim

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdaki stratejik eğilimlerin hangisi şirketin kendi eğilimlerini bölgesel kuruluşlarla birleştirmeye çaba göstermesi şeklinde tanımlanır?
A) Etnosentrik eğilim
B) Polisentrik eğilim
C) Regisentrik eğilim
D) Geosentrik eğilim
E) Stratejik planlama

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Uluslararası işletmelerin yatay ve dikey olarak ikiye ayrılan örgütsel özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Biçimsellik
B) Uzmanlık
C) Merkezileşme
D) Yatay uzmanlık
E) Merkezileşmeme

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi çoğunlukla gelişmiş ülkelerde ve limitli üretim hattı olan şirketlerde kullanılır?
A) Uluslararası bölüm yapısı
B) Global ürün yapısı
C) Global bölge bölümü
D) Başlangıç bölüm yapısı
E) Ulusal fonksiyonel bölüm

--------------------------------------------------------------------------------
30-) İşletmenin uluslararası faaliyetleri büyümeye devam ederse, bütün uluslararası faaliyetleri yürüten yan firmalar aşağıdakilerin hangisinde gruplanır ?
A) Uluslararası bölüm yapısı
B) Karma örgüt yapısı
C) Başlangıç bölüm yapısı
D) Global ürün bölümü
E) Global fonksiyonel bölüm


1-) B
2-) C
3-) D
4-) C
5-) D
6-) B
7-) B
8-) C
9-) B
10-) B
11-) C
12-) B
13-) C
14-) D
15-) C
16-) D
17-) B
18-) B
19-) D
20-) C
21-) A
22-) E
23-) A
24-) A
25-) E
26-) B
27-) C
28-) B
29-) C
30-) A
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6

Copyright © 2007-2009 Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 6. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 15:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne