GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 19:12   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4
1-) İşletmenin kontrolünde bulunan çevre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazar
B) Dış çevre
C) İç çevre
D) Standardizasyon
E) Global pazar

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan normların ve uygulanmaların benimsenmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Globalleşme
B) Ekonomik Entegrasyon
C) Etkenlik
D) Standardizasyon
E) İç çevre

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Uluslararası işletmeciliğin aşağıdaki gelişmelerinden hangisinde ülkelerin sınırlarını uluslararası ticaret ve yatırımlara açması ve özellikle insan hakları ve çocuk işgücü konusunda uluslararası anlamda kabul edilebilir değerleri benimsemesine etken olmuştur?
A) İş çevresi
B) Standardizasyon
C) Globalleşme
D) Rekabet
E) Uluslararası işletmeciliği politik etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdaki dönemlerden hangisi Asya, Afrika ve Latin Amerika’da kolonilerin oluşturulmasıyla ve batı işletmelerine Japonya ve Çin’de bazı ayrıcalıklar tanımasıyla sona ermiştir?
A) Uluslararası işletme dönemi
B) Sömürgecilik dönemi
C) Ayrıcalıklar dönemi
D) Uluslararası dönem
E) Ticaret dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İlk modern uluslararası işletme örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) NIKE
B) Philips
C) Unilever
D) TOYOTA
E) Coca Cola

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi XVII. asırda ve XVIII. asrın başlarına kadar dünyada ticaret yapan ülkelerce benimsenen müdahaleci bir akımdır?
A) Kazanılmış üstünlük
B) Neo merkantalizm
C) Mutlak üstünlük
D) Doğal üstünlük
E) Merkantalizm

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Ülkelerin sahip olduğu tarımsal ürünler ve doğal kaynakların ötesinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerdeki üstünlük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazanılmış üstünlüğü
B) Hammadde üstünlüğü
C) Doğal üstünlük
D) Teknik üstünlük
E) Mutlak üstünlük

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Uluslarası ticareti mutlak üstünlüğe dayandırmanın yanlış olacağını savunan ve önemli olanın üstünlük derecesi olduğunu yani karşılaştırmalı üstünlük ile ticaret yapılması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adam Smith
B) David Ricardo
C) Porter
D) Stolper Samuelson
E) Rybcyski

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Merkantilist düşünceye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dış ticaret yasaklanmalıdır
B) Dış ticarete devlet müdahalesi olmamalıdır
C) İthalat özendirilmelidir
D) İthalattan daha çok ihracat gerçekleştirilmelidir
E) Ticari ilişkileri devlet değil tüccarlar yürütmelidir

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Ticaretin miktarı, yapısı ve yönünü belirlemek üzere devlet müdahalesinin gerekli olup olmadığını sorgulayan ticaret teorilerine ne ad verilir?
A) Tanımlayıcı teoriler
B) Betimleyici
C) Zorlayıcı teoriler
D) Üretim teorileri
E) Dış ticaret teorileri

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Dünya’da tek evrensel örgüt niteliğini taşıyan Birleşmiş Milletler kaç üye ülkeden oluşmaktadır?
A) 51
B) 101
C) 191
D) 231
E) 951

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi Birlişmeş Milletler Şartının amaçları arasında yer almaz?
A) Dünya savaşlarını engellemek
B) Temel insan haklarına saygılı bir inanç geliştirmek
C) Daha geniş bir özgürlük içinde toplumların refahlarını artırmak
D) Uluslararası işletmelere yeni pazarlar oluşturmak
E) Uluslararası barış ve güven ortamını oluşturmak

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulması yolundaki ilk adım olmuştur?
A) Atlantik Paktı
B) Birleşmiş Milletler Şartı
C) Dünya Bankası Grubu
D) Dünya Ticaret Örgütü
E) Uluslararası Çalışma Örgütü

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisinde ülke dışı faaliyetlerin hepsi bir arada verilmiştir?
A) İhracat
B) İthalat
C) İthalat - İhracat
D) İtracat - İthalat - Ortaklık
E) İhracat - Doğrudan Yabancı Yatırım - Ortaklık

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisinde ihracat türleri doğru olarak verilmiştir?
A) Lisans anlaşması - Franchising - Joint Venture Yönetim Sözleşmesi - Anahtar teslim projeler
B) Doğrudan yabancı yatırım - Dolaylı ihracat
C) Dolaylı ihracat - Doğrudan ihracat
D) Franchising - Joint Venture
E) İthalat - İhracat

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Alman Wolkswagen firmasının İngiliz Rolls Royce otomobillerini ele geçirmesi aşağıdaki hangi ülke dışı faaliyet ile tanımlanır?
A) Doğrudan ihracat
B) Ortaklık
C) Joint Venture
D) Doğrudan yabancı yatırım
E) Yönetim sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Belirli bir zaman dilimi için anlaşılan bir ücret ya da Royalte karşılığında entellektüel varlıklarını kullanma hakkını lisansiyeye satan firmaya ne ad verilir?
A) Franchiser
B) Lisansör
C) Lisansiye
D) Yerli ortak
E) Yabancı ortak

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Normlar, inançlar, değerler ve anlamlı semboller bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletme stratejisi
B) Toplum kültürü
C) Örgüt kültürü
D) Örgüt etiği
E) İşletme organizasyonu

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Birey üzerinde hiyerarşi ve uyumu güçlü bir şekilde vurgulayan kültür aş. hangisidir?
A) Aile kültürü
B) Kılavuz ok kültürü
C) Eyfel kulesi kültürü
D) Kuluçka makinesi kültürü
E) Girişimci örgüt kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Görevlerdeki oryantasyona ve iş yerindeki eşitliğe vurgu yapan takımlar ya da proje grupları tarafından gerçekleştirilen işe odaklanan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kılavuz ok kültürü
B) Eyfel kulesi kültürü
C) Aile kültürü
D) Girişimci örgüt kültürü
E) Kuluçka makinesi kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlülüğün gelişim aşamalarından değildir?
A) Yerel işletmeler
B) Bölgesel işletmeler
C) Uluslararası işletmeler
D) Çok uluslu işletmeler
E) Küresel işletmeler

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi “Ahlak Standartlarına uygun doğru davranıştır?” tanımına ilişkin kavramdır?
A) Etik
B) Etik davranış
C) Kültürel görelilik
D) Mutlak doğrular
E) Çekirdek insani değerler

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, ahlak kurallarının göreli olması nedeniyle, yabancı işletmenin yerel kültüre uyum sağlaması gerektiğini savunur?
A) Benim doğrularım mutlak doğrulardır.
B) Roma’dayken Romalılar gibi yap.
C) Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır.
D) Sonuça ulaştıran her yol mübahtır.
E) Bölgesel ahlak ilkelerine uymak esastır.

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlama yaklaşımlarından biri değildir?
A) Ekonomiye odaklanma
B) Politiye odaklanma
C) Kaliteye odaklanma
D) Yönetime odaklanma
E) Yönetsel koordinason stratejisini uygulama

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Örgütlerin temel misyon ve uzun dönemli amaçlarını belirleme süreci olup, sonra misyonu gerçekleştirmek ve amaçlara ulaşmak için uygulanan plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Strateji uygulamaları
B) Politik zorunluluk
C) Polisentrik
D) Geosentrik
E) Stratejik planlama

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdaki stratejik eğilimlerin hangisi, “şirketin kendi eğilimlerini bölgesel kuruluşlarla birleştirmeye çaba göstermesidir” şeklinde tanımlanır?
A) Etnosentrik eğilim
B) Polisentrik eğilim
C) Regisentrik eğilim
D) Geosentrik eğilim
E) Stratejik planlama

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ana şirket değerlerine önem veren stratejik eğilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnosentrik eğilim
B) Polisentrik eğilim
C) Regisentrik eğilim
D) Geosentrik eğilim
E) Desisentrik eğilim

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yaklaşımının örgüt için sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Çalışanların eğitimine katkıda bulunur
B) Yeniden yapılanma süreciyle iş tanımı belirlenir
C) Gereksiz işler elenir
D) İyi performans gösterenlere yeni ödül sistemi getirir
E) Teknik etkenliği azaltır

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Kişilerin özel ve tanımlanmış görevleri şeklindeki örgütsel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçimsellik
B) Uzmanlık
C) Merkezleşme
D) Odaklanma
E) Özelleşme

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Kişilere belirli işlevleri yerine getirmeleri için verilmiş olan işlere ne ad verilir?
A) Biçimsellik
B) Uzmanlar
C) İşbirliği
D) Yatay uzmanlık
E) Dikey uzmanlık

1-) C
2-) D
3-) E
4-) E
5-) C
6-) E
7-) A
8-) B
9-) D
10-) C
11-) C
12-) D
13-) A
14-) E
15-) C
16-) D
17-) B
18-) C
19-) A
20-) A
21-) B
22-) B
23-) B
24-) D
25-) E
26-) C
27-) A
28-) E
29-) B
30-) D
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4

Copyright © 2007-2009 Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 4. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 22:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne