GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 19:11   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3
1-) Aşağıdakilerdenhangisi Uluslararası İşletmeciliğin Ulusal İşletmecilikten farklarını belirleyen faktörlerden biri değildir?
A) Kültür
B) Finansal Ortam
C) Hukuki Çevre
D) Üretim Sistemleri
E) Tüketici Tercihleri

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Çin hükümetinin Dünya Ticaret Örgütüne katılabilmek için kapitalizme karşı tutumunu yumuşatmasını belirleyen etkendir?
A) Standardizasyon
B) İş Çevresi
C) Uluslararası İşletmecliğin Politik etkisi
D) Globalleşme
E) Rekabet

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Ticaret dönemi hangi yıllar arasındaki süreyi kapsar?
A) 1500-1850
B) 1914-1945
C) 1600-1750
D) 1945-1650
E) 1645’ten günümüze

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdaki dönemlerin hangisinde otomobil sektörüne yapılan yatırımlar ön plana çıkmıştır?
A) Ticaret dönemi
B) Sömürgecilik dönemi
C) Ayrıcalıklar dönemi
D) Uluslararası dönem
E) Yatırım dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdaki dönemlerden hangisinin en belirgin özelliği sanayi devriminin sonucunda büyük işletmelerin kurulmuş olmasıdır?
A) Ticaret dönemi
B) Sömürgecilik dönemi
C) Ayrıcalıklar dönemi
D) Uluslararası dönem
E) Yatırım dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdaki uluslararası ticaret tercihlerinden hangisi ticaretin miktarı yapısı ve yönünü belirlemek üzere devletin müdahalesinin gerekli olup olmadığını sorgular?
A) Tanımlayıcı teoriler
B) Karma teoriler
C) Dengeleyici teoriler
D) Zorlayıcı teoriler
E) Özgürlükçü teoriler

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi Adam Simith’in dış ticaretin yapılış nedenlerini açıklamak için öne sürdüğü teoridir?
A) Mutlak üstünlük
B) Neo merkantalizm
C) Merkantalizm
D) Karşılaştırmalı üstünlük
E) Faktör oranları

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Bir ülke bazı ürünlerin üretiminde uygun üretim koşulları, ulaşım kolaylığı, belirli özelliklere sahip işgücünün varlığı dolayısıyla aşağıdaki üstünlüklerden hangisine sahip olur?
A) Mutlak üstünlük
B) Doğal üstünlük
C) Kazanılmış üstünlük
D) Basit üstünlük
E) Üretim üstünlüğü

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Bir ülkenin aynı endüstriye ait malları hem ihraç, hem de ithal etmesi şeklindeki ticarete ne ad verilir?
A) Endüstri içi ticaret
B) Dış ticaret
C) Ülke içi ticaret
D) Uluslararası ticaret
E) İhracat

--------------------------------------------------------------------------------
10-) “Homojen nitelikte olmayan ürünlerin ticareti, üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine bağlıdır.” ifadesi aşağıdaki teorilerden hangisi açıklamaktadır?
A) Tercihlerde benzerlik teorisi
B) Ülke benzerliği teorisi
C) Ölçek ekonomileri teorisi
D) Monopolcü rekabet teorisi
E) Ürün farklılaşması teorisi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Kısıtlamaların olmadığı durumlarda ne üreteceği, ne zaman üretileceği ve hangi ülkelerle ticaret yapılacağının cevaplarını arayan ticaret teorilerine ne ad verilir?
A) Betimleyici teoriler
B) Tanımlayıcı teoriler
C) Zorlayıcı teoriler
D) Dış ticaret teorileri
E) Üretim teorileri

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın ardından XX. yüzyılın ilk yarısında yaşanan ve insanlığa büyük acılar getiren savaşların ve barışa karşı tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur?
A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Birliği
C) Uluslararası Para Fonu
D) Avrupa Komisyonu
E) Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

--------------------------------------------------------------------------------
13-) “Bretton Woods İkizleri” hangi iki uluslararası organizasyona verilen addır?
A) UNFPA - WTO
B) Uluslararası Çalışma Örgütü - Dünya Gıda Programı
C) Dünya Bankası - IMF
D) Dünya Ticaret Örgütü - Uluslararası Para Fonu
E) GATT - IMF

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Başlangıçta bilgi grubu olarak kurulan ve günümüzde bölgenin bütün ekonomilerini kapsayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) EFTA
B) OPEC
C) NAFTA
D) APEC
E) İKT

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeleri ülke dışında faaliyet göstermeye iten nedenlerden biri değildir?
A) İç pazarın doymamış olması
B) Ülke dışındaki fırsatlar
C) Sermaye birikimi
D) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi
E) Ticaret engellerinin kaldırılması

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Ülke dışı faaliyetler içinde riski düşük olan ve yönetim yapısında büyük değişikliklere ihtiyaç duyulmayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaklık
B) Franchising
C) Joint Venture
D) İhracat
E) Doğrudan Yabancı Yatırım

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları, mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı biçimidir?
A) Doğrudan ihracat
B) Dolaylı ihracat
C) Doğrudan yabancı yatırım
D) Lisans anlaşması
E) Yönetim sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
18-) McDonalds, Pizza Hut, Burger King, Hilton Otelleri, Hospitoly Inns, Budget, Avis, Planet Hoolywood markaları aşağıdakilerden hangi ortaklık türü ile büyümektedir?
A) Joint Venture
B) Anahtar teslim projeler
C) Franchising
D) Lisans anlaşması
E) Royalte

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin her bir üyesinin uyum göstermesinin beklendiği öğelerin oluşturduğu bütündür?
A) Örgüt kültürü
B) İşletme stratejisi
C) Toplum kültürü
D) Örgüt etiği
E) İşletme organizasyonu

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tiplerinden biri değildir?
A) Aile kültürü
B) Eyfel kulesi kültürü
C) Kılavuz ok kültürü
D) Kuluçka makinesi kültürü
E) Girişimci örgüt kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Çalışanlarda gelenek, adelet, arkadaşlık ilişkileri güçlü olan örgüt tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eyfel Kulesi Örgüt Kültürü
B) Girişimci Örgüt Kültürü
C) Aile Örgüt Kültürü
D) Kılavuz Ok Örgüt Kültürü
E) Kuluçka Makinası Örgüt Kültürü

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi takım türlerinden biri değildir?
A) Homojen takımlar
B) Heterojen takımlar
C) Belirli takımlar
D) İki kültürlü takımlar
E) Çok kültürlü takımlar

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Hangi karar ve davranışların doğru, hangilerinin yanlış sayılacağına dair bir değerler bütünü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etik davranış
B) Etik
C) Kültürel görelilik
D) Mutlak doğrular
E) Çekirdek insani değerler

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Tüm işletmeler tarafından gösterilmesi gereken asgari etik standartlara ne ad verilir?
A) Karlılık
B) Bırakınız yapsınlar, Bırakınız geçsinler
C) Romadayken Romalılar gibi yap
D) Çekirdek insani değerler
E) Benim doğrularım mutlak değerlerdir

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Yerel pazardaki firmaları korumak amacıyla tasarlanan stratejik planlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik zorunluluk yaklaşımı
B) Politik zorunluluk yaklaşımı
C) Kalite zorunluluğu yaklaşımı
D) Yönetsel koordinasyon
E) Stratejik eğilim

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Polisentrik eğilimde egemen olan yönetim düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üstten alta
B) Alttan üste
C) Bölge kuruluşlarının karşılıklı anlaşmaları
D) Şirkette bulunan her düzeydeki bireylerin anlaşması
E) Şebeke organizasyonlar

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin üstünlük ve zayıflıklarını ortaya koyan analizdir?
A) Dış kaynak analizi
B) Çevre analizi
C) İç kaynak analizi
D) İş gücü analizi
E) Finansal analiz

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Geosentrik eğilimde egemen kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Global kültür
B) Bölgesel kültür
C) Ana ülke kültürü
D) Evsahibi ülke kültürü
E) Bireysel kültür

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdaki strateji yaklaşımlarından hangisi özellikle yerel pazardaki firmaları korumak ve yöresel pazarın gelişmesine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır?
A) Taktik zorunluluk
B) Ekonomik zorunluluk
C) Politik zorunluluk
D) Kaliteye bağlama
E) Yönetsel koordinasyon

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Firmaların uluslararası pazara ilk girişleri hangi yolla olmaktadır?
A) Franchising
B) Joint Venture
C) Lisans anlaşması
D) Yatırım sözleşmesi
E) İhracat


1-) D
2-) C
3-) A
4-) C
5-) B
6-) D
7-) A
8-) B
9-) A
10-) A
11-) B
12-) A
13-) C
14-) D
15-) A
16-) D
17-) C
18-) C
19-) A
20-) E
21-) C
22-) B
23-) B
24-) D
25-) B
26-) B
27-) C
28-) A
29-) C
30-) E
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3

Copyright © 2007-2009 Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 3. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 22:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne