GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 19:10   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2
1-) Çeşitli bireylerin ülke dışında şanslarını denemek ve dış ülkelerden satın aldıkları malları Avrupa ya göndermek yoluyla büyük karlar sağladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1500-1850) Ticaret Dönemi
B) (1850-1914) Sömürgecilik Dönemi
C) (1914-1945) Ayrıcalıklar Dönemi
D) (1945-2007) Uluslararası Dönemi
E) (1945-1970) Global Dönem

2-) Bir işletmenin, ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynak transfer etmesine ne ad verilir?
A) Uluslararası pazarlama
B) Uluslararası finans
C) Uluslararası işletmecilik
D) Uluslararası yatırım
E) Lisans anlaşması

3-) Aşağıdaki dönemlerden hangisinde ABD işletmeleri dünyaya açılmaya başlamış ve uluslararası işletmelerin genişlemesi dünyada bir ABD olayı haline gelmiştir?
A) Sömürgecilik dönemi
B) Yayılmacılık dönemi
C) Uluslararası dönem
D) Ticaret dönemi
E) Ayrıcalıklar dönemi

4-) Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Otomobil sektörü önem kazanmıştır.
B) Ülkelerarası ticari bağlar gelişmiştir.
C) Büyük işletmeler kurulmuştur.
D) Tarım ve madenciliğe önem verilmiştir.
E) Dış yatırımlar gelişmemiş ülkelere akmıştır.

5-) Bir işletmenin ürün ve hizmet ihracat ve ithalat faaliyetlerini yerine getirmesine ne ad verilir?
A) Uluslararası yatırım
B) Joint Venture
C) Franchising
D) Lisans anlaşması
E) Dış ticaret

6-) Aşağıdakilerden hangisi faktör oranları teorisinden türetilen teorilerden biridir?
A) Teknoloji açığı teorisi
B) Faktör fiyatları eşitliği teorisi
C) Ürün dönemleri teorisi
D) Mutlak üstünlük teorisi
E) Ülke benzerliği teorisi

7-) Danimarka’nın eşsiz gümüş çatal, bıçak takımları üretip, ihraç edebilmesi aşağıdaki üstünlüklerin hangisi ile tanımlanır?
A) Mutlak üstünlük teorisi
B) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi
C) Ürün farklılaştırma
D) Kazanılmış üstünlük
E) Doğal üstünlük

8-) Brezilya’nın tahıl üretmeyip kahve üretmesi ve ihraç etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı üstünlüğü yüksektir
B) Tahıl üretmemesi hatadır
C) Doğal üstünlüğe sahiptir
D) Kazanılmış üstünlüğe sahiptir
E) Tanımlayıcı teorileri yetersizdir

9-) Bir ülkenin bazı malların üretiminde; uygun iklim koşullarına sahip olması dolayısıyla sağlamış olduğu üstünlüğe ne ad verilir?
A) Kazanılmış üstünlük
B) Doğal üstünlük
C) Karşılaştırmalı üstünlük
D) Nisbi üstünlük
E) Oransal üstünlük

10-) Günümüzde sosyal ve politik amaçları için ticaret fazlası vermeye çalışan ülkeler için hangi terim kullanılmaktadır?
A) Merkantilist
B) Neomerkantilist
C) Klasik
D) Emperyalist
E) Kapitalist

11-) Aşağıdaki örgütlerden hangisi gelişmiş ülkelerin, mali olanaklarını gelişme yolundaki ülkelere yönlendirerek dünya genelinde yaşam kalitesini arttırmak ve fakirliği azaltmak amacıyla, gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri verir?
A) Avrupa Komisyonu
B) Dünya Bankası
C) Uluslararası Para Fonu
D) Dünya Ticaret Örgütü
E) Avrupa Birliği

12-) IMF’ye (Uluslararası Para Fonu) üye olan ülkeler, aynı zamanda hangi uluslararası organizasyonda da üyedirler?
A) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
C) Birleşmiş Millerler (BM)
D) Dünya Bankası (WB)
E) Avrupa Birliği (AB)

13-) Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden 12 ülkenin oluşturduğu bir konfederasyondur?
A) OECD
B) OEEC
C) OPEC
D) ILO
E) WTO

14-) Aşağıdakilerden hangisi ülke dışı faaliyet biçimlerinden en kolay olanı ve en sık tercih edileni ve en eski yıllardan beri kullanılanıdır?
A) Ortaklık
B) Franchising
C) Joint Venture
D) Doğrudan Yabancı Yatırım
E) İhracat

15-) Yerli firmanın ülke içinde ürettiği ürün ve hizmetleri aracılar vasıtasıyla ya da bu ürünleri ihraç ürünleriyle birleştiren bir başka yerli imalatçıya satarak yabancı firmalara satmasına ne ad verilir?
A) Franchising
B) Doğrudan ihracat
C) Dolaylı ihracat
D) Joint Venture
E) Doğrudan yabancı yatırım

16-) Aşağıdakilerden hangisi bir ortaklık türü değildir?
A) Lisans anlaşması
B) Doğrudan yabancı yatırım
C) Franchising
D) Joint Venture
E) Anahtar teslim projeler

17-) Lisansiyenin, satılan her ürün için lisansöre ödediği pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Joint Venture
B) Franchising
C) Lisans alan
D) Royalte
E) Dolaylı ihracat

18-) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
A) Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır
B) Örgüt kültürü öğrenilir
C) Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir
D) Örgüt kültürü değişebilir
E) Örgüt kültürü somuttur

19-) Hiyerarşiye ve görevlere güçlü bir vurgu yapılmasıyla tanımlanan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile kültürü
B) Eyfel kulesi kültürü
C) Kılavuz ok kültürü
D) Kuluçka makinesi kültürü
E) Girişimci örgüt kültürü

20-) Bir grup, takım ya da topluluğu oluşturan bireylerin birden fazla etnik kökene, dile, dine, tarihsel geçmişe ve kültüre sahip olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Çok kültürlülük
B) Yerel çok kültürlülük
C) Takım çok kültürlülük
D) Kültürel farklılık
E) Etkin çok kültürlülük

21-) Aşağıdaki örgüt kültürü tiplerinden hangisi değişimin kaçınılmaz olduğu durumlarda çoğunlukla başarısız olan kültürdür?
A) Aile Kültürü
B) Eyfel Kulesi Kültürü
C) Akademi Kültürü
D) Kale Kültürü
E) Kılavuz Ok Kültürü

22-) Karar ve davranışların etik olup olmadığını sonuçlarına göre değerlendiren etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel kuramlar
B) Kural temelli kuramlar
C) Sonuç temelli kuramlar
D) Standart kuramlar
E) Mutlak kuramlar

23-) Kültürel kuramlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Herkesin, farklı kültürel çevrelere girse de, kendi kültürünün normlarına göre davranması gerektiğini savunur.
B) Kültürel görelilik anlayışına dayanır.
C) Davranışın somut sonuçlarına bakılır.
D) Ahlaki konularda mutlak doğruların olamayacağını kabul eder.
E) Doğru davranışın duruma bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini savunur.

24-) Etnosentrik eğilimde egemen olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel kültür
B) Ev sahibi ülke kültürü
C) Bölgesel kültür
D) Global kültür
E) Ana ülke kültürü

25-) Maliyet liderliğine, farklılığa, bölümleştirmeye dayanan Dünya çapında bir strateji kullanan uluslar arası işletmeler hangi stratejik planlama yaklaşımını kullanırlar?
A) Ekonomik zorunluluk
B) Politik zorunluluk
C) Kalite zorunluluğu
D) Yönetsel koordinasyon
E) Stratejik eğilim

26-) Uluslararası şirketin stratejik kararlarında ana şirketin değer ve eğilimlerine önem vermesi hangi stratejik eğiliminin özelliğidir?
A) Etnosentrik eğilim
B) Polisentrik eğilim
C) Regisentrik eğilim
D) Geosentrik eğilim
E) Stratejik planlama

27-) Aşağıdaki stratejilerden hangisini uygulayan işletmeler endüstride değer zinciri içinde büyük bir değer taşıyan ürünleri satarlar?
A) Politik zorunluluk
B) Kaliteye bağlama
C) Yönetsel koordinasyon
D) Taktik zorunluluk
E) Ekonomik zorunluluk

28-) Ülke içi bölümlere ürün grupları için dünya çapında sorumluluk veren yapısal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keiretsu örgüt yapısı
B) Uluslararası bölüm yapısı
C) Global ürün bölüm yapısı
D) Global bölge bölümü yapısı
E) Karma örgüt yapısı

29-) Global ürün bölümü yapısal düzenlemesinde aşağıdakilerden hangisi ürün hattında global yetkiye sahiptir?
A) Ürün bölümünden sorumlu yönetici
B) Uluslararası bölüm yöneticisi
C) İhracat yöneticisi
D) Baş yönetici
E) CEO

30-) Aşağıdakilerden hangisi temel örgüt yapıları arasında sayılmaz?
A) Başlangıç bölüm yapısı
B) Uluslararası bölüm yapısı
C) Global yapı düzenlemeleri
D) Karma örgüt yapıları
E) Keiretsu örgüt yapısı

1A 2D 3C 4A 5E 6B 7D 8C 9B 10B 11B 12D 13C 14E 15C 16B 17D 18E 19B 20A 21B 22C 23C 24E 25A 26A 27E 28C 29A 30E
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2

Copyright © 2007-2009 Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Uluslararası İşletmecilik Ara Sınav 2. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 09:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne