GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 19:09   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb uluslararası işletmecilik sorular

uluslararası işletmecilik sorular

uluslararası işletmecilik sorular
1) Bir işletme ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetleri yürütmek amacıyla kaynak transfer ettiği zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Uluslararası işletmecilik
B) Uluslararası ticaret
C) Uluslararası finans
D) Uluslararası yatırım
E) E- Ticaret

--------------------------------------------------------------------------------
2) Aşağıdakilerden hangisi varlıkların ortak mülkiyetine ilişkin kanunların özelliklerinden biri değildir?

A) Karmaşıktır
B) Bürokratiktir
C) Engelleyicidir
D) Teferruatlıdır
E) Zaman alıcıdır

--------------------------------------------------------------------------------
3) Aşağıdaki mutlak üstünlükler teorisi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak Üstünlük Teorisine göre her iki ülke dış ticaretten yarar sağlar
B) Mutlak Üstünlük Teorisine göre dünya kaynakları optimum kullanılacaktır
C) Ülkeler mutlak üretim üstünlüğüne sahip olduğu malları üretmelidir
D) Ülkeler mutlak üretim üstünlüğüne sahip olduğu malları ihraç etmelidir
E) Ülkeler pahalıya üretebildikleri malları ihraç edebilmelidirler

--------------------------------------------------------------------------------
4) Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak yabancı yatırımlara, ticari olmayan riskleri karşılamaya yönelik güvenceler sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) ICSID
B) MIGA
C) IFC
D) IDA
E) IBRD

--------------------------------------------------------------------------------
5) Çalışma yaşamını ilgilendiren konularda uluslararası sözleşmeler ve bunlara açıklık getiren tavsiye kararlarıyla kurallar koyan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) WHO
B) WTO
C) ILO
D) OPEC
E) OECD

--------------------------------------------------------------------------------
6) Yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkların mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan yabancı yatırım
B) Doğrudan ihracat
C) Dolaylı ihracat
D) Franchising
E) Joint Venture

--------------------------------------------------------------------------------
7) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, aile kültürü tipi bulunmamaktadır?

A) Pakistan
B) Çin
C) Türkiye
D) Singapur
E) Danimarka

--------------------------------------------------------------------------------
Kural temelli kuramlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kural Temelli Kuramlar, ahlaki konularda mutlak doğrular olduğuna inanır
B) Etik davranış, kurallara göre doğru olan hak veya görev olduğu belirlenmiş olan davranıştır
C) Ayıp, günah, suç olarak kabul edilen davranışlar etik dışıdır
D) Kural Temelli Kuramlar, bir doktrinin ilkelerine körü körüne uymayı kapsar
E) Sorumluluk kural koyuculardan bireye geçmektedir

--------------------------------------------------------------------------------
9) Uluslararası işletmelerin stratejik planlamaya gitmelerindeki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşçi ücretlerini düşürebilmek
B) İşlerin kapasitesini arttırabilmek
C) İşleri takip edebilmek
D) İşçilerin memnuniyetini ölçebilmek
E) Müşterilerin memnuniyetini ölçebilmek

--------------------------------------------------------------------------------
10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ve yöresel baskıların az olduğu sektörlerden biridir?

A) Çimento
B) Giyim
C) İletişim
D) Uzay
E) Otomobil

--------------------------------------------------------------------------------
11) Uluslararası işletmelerde insan kaynakları süreci aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ile gerçekleşmez?

A) İşe alma
B) Profesyonel çalışma ilişkileri
C) Performans değerleme
D) Eğitim ve geliştirme
E) Ücret yönetimi

--------------------------------------------------------------------------------
12) Uluslararası işletmelerin; bağlı kuruluşlarında ve ana işletmede, ana ülkeden yönetici görevlendirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monosentrizm
B) Polisentrizm
C) Etnosentrizm
D) Regiosentrizm
E) Geosentirzm

--------------------------------------------------------------------------------
13) Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri yeni görevlere veya üst düzey pozisyonlara hazırlamayı ifade eder?

A) Eğitim
B) Geliştirme
C) Oryantasyon
D) Seçim
E) Öğretme

--------------------------------------------------------------------------------
14) Aşağıdakilerden hangisi, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir?

A) Kalite
B) Kültürel eğitim
C) Performans
D) Algılama kabiliyeti
E) Yeterlilik

--------------------------------------------------------------------------------
15) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara açılmada önemli faktörlerden biri değildir?

A) Ulaşım ve iletişim araçlarındaki gelişmeler
B) İşletmelerin dünya pazarlarından pay alma çabası
C) Ticarete konulan engellerin kaldırılması
D) Ortak girişimlerin Pazar fırsatlarını değerlemede kolaylık sağlaması
E) Tam kapasiteyle çalışılmasının, karların artmasını sağlamayıp; uluslararası pazarlara açılmayı gerektirmesi

--------------------------------------------------------------------------------
16) Üretici işletmenin kendi ürününün rakip ürünlerden daha iyi olduğunu ve tüketicilerin bu farkı algılamasına yardım etmek için ürünün özelliklerinde değişiklik yapmasına ne ad verilir?

A) Ürün farklılaştırma
B) Ürün çeşitlendirme
C) Ürün kalite kontrolü
D) Kalite yönetimi
E) Ürün optimasyonu

--------------------------------------------------------------------------------
17) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama stratejilerinden biri değildir?

A) Kar maksimizasyonu
B) Pazar payının geliştirilmesi
C) Pazar payının korunması
D) Talebi yayarak rekabetin önlenmesi için fiyatlandırma
E) Farklılaştırılmış pazara göre fiyatlandırma

--------------------------------------------------------------------------------
1 Aşağıdakilerden hangisi çevrim yöntemlerinden biri değildir?

A) Cari olan-olmayan kalemler yöntemi
B) Parasal olan-olmayan kalemler yöntemi
C) Zaman faktörüne dayalı yöntem
D) Yer faktörüne dayalı yöntem
E) Cari kur yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
19) Ana şirketin ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin birleştirilerek tek bir para birimi cinsinden ifade edilmiş tek bir finansal tablo seti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsolide finansal tablo
B) Konsolide bütçeleme
C) Gelir tablosu
D) Maliyet tablosu
E) Finansal varlıkların edinimi tablosu

--------------------------------------------------------------------------------
20) Ana şirketin bir branşı veya bağlı şirketinin diğer bir branş veya bağlı şirketten aldığı mal ya da hizmetler için fiyat belirlenmesine ne ad verilir?

A) Ürün fiyatlandırması
B) Transfer fiyatlandırması
C) İhracat fiyatlandırması
D) İthalat fiyatlandırması
E) Fiyat entesrasyonu

--------------------------------------------------------------------------------
21) I. Yatırım
II. Finansman
III. Ticaret
IV. Pazarlama
V. Satış
Yukarıdaki kararlardan hangisi ya da hangileri finansal kararlardan biridir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) IV ve V
E) Yalnız V

--------------------------------------------------------------------------------
22) Bir reel ya da finansal varlığı belirli bir sürede, önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma ya da satma hakkı veren sözleşmeye ne ad verilir?

A) Uygulama fiyatı
B) Döviz satış opsiyonu
C) Opsiyon sözleşmesi
D) Futures sözleşmesi
E) Döviz alış opsiyonu

--------------------------------------------------------------------------------
23) Döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farka ne ad verilir?

A) Arbitraj
B) Efektif
C) Kur Marji
D) Çapraz kur
E) Spot kur

--------------------------------------------------------------------------------
24) Aşağıdakilerden hangisi merkezileştirilmiş nakit yönetiminin sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A) Nakit ve portföy yönetiminde uzmanlık sağlar
B) Rasyonelleşme artar
C) Yönetim daha az nakitle gerçekleşir
D) Dar finansman maliyetleri düşer, karlılık artar
E) Vergi avantajı sağlar

--------------------------------------------------------------------------------
25) Aşağıdakilerden hangisi, projenin ekonomik ömrü sonundaki değeridir?

A) Yatırımın kalıntı değeri
B) Yatırımın nominal değeri
C) Net bugünkü değer
D) Yatırımın reel değeri
E) Yatırımın potansiyel değeri

--------------------------------------------------------------------------------
26) Faaliyetlerin; hammadde, iş gücü ve üretim girdilerinin en uygun olduğu ülkelerde gerçekleştirilmesini öngören teoriye ne ad verilir?

A) Karşılaştırmalı üstünlük
B) Doğal üstünlük
C) Global üstünlük
D) Yapay üstünlük
E) Stratejik üstünlük

--------------------------------------------------------------------------------
27) İşletmenin pazardaki liderliğinin getirdiği üstünlüklere dayanan üstünlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırmalı üstünlük
B) Doğal üstünlük
C) Stratejik üstünlük
D) Mutlak üstünlük
E) Global üstünlük

--------------------------------------------------------------------------------
2 Aşağıdakilerden hangisi, saldırma stratejilerinden biri değildir?

A) Uluslararası rekabet
B) Ticaret engelleri
C) Ölçek ekonomileri
D) Düzenlemeler ve sınırlandırmalar
E) Tüketici talepleri

--------------------------------------------------------------------------------
29) Aşağıdakilerden hangisi savunma stratejilerinden biri değildir?

A) Ölçek ekonomisi
B) Uluslararası Pazar
C) Kaynak edinimi
D) Maliyetleri düşürme
E) Dışsallıklar

--------------------------------------------------------------------------------
30) İşletmenin üretim tesislerinin ölçeği büyüdükçe verimlilikte sağlanan artış ve birim başına düşen sabit maliyetlerin düşmesi nedeniyle üretim maliyetlerinin düşmesine ne ad verilir?

A) Ölçek ekonomisi
B) Global ekonomi
C) Serbest piyasa ekonomisi
D) Ülke ekonomisi
E) Ekonomik entegrasyon
***************
1 D
2 D
3 E
4 B
5 C
6 A
7 E
8 E
9 C
10 A
11 B
12 C
13 B
14 C
15 E

16 A
17 E
18 D
19 A
20 B
21 B
22 C
23 C
24 E
25 A
26 A
27 C
28 C
29 E
30 A
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

uluslararası işletmecilik sorular

Copyright © 2007-2009 uluslararası işletmecilik sorular konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar uluslararası işletmecilik sorular ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about uluslararası işletmecilik sorular. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 15:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne