GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 4. Sınıf

4. Sınıf 4. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 3 Aralık 2008, 02:52   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler

Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler

Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler
ÜNİTE-1

S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir?
Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler.
S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir?
İbni Haldun
S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır?
Augoste Comte
S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton'a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir?
Siyasal Topluluk-Siyasal Rejim- Siyasal Otorite
S.5- Siyaset biliminin temel kaynaklarından "prens" adlı eser kime aittir?
Makyavel prnes adlı eseri prenslikler döneminde onlara duyulan hayranlığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
S.6- Sosyoloji deyimini, felsefe tarihi içinde ilk defa kullanan araştırmacı kimdir?
A.Comte sosyolojinin kurucusu ve sosyoloji terimini ilk kullanan araştırmacıdır.
S.7- İnsan doğasının değişebilir olduğunu vurgulamasıyla toplum bilimlerine katkıda bulunan ünlü düşünür kimdir?
K.Marx değişmeyle en çok ilgilenen kişidir. "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözü ona aittir.
S.8- M.Weber için söylenebilecek özellik ve görüşler içinde sayılabilecek bir tane söyleyiniz?
Bürokrasinin rejimlere etkisine değinir.
S.9- "Amerika'da Demokrasi" isimli eserin yazarı olan ünlü düşünür kimdir?
A.Tocqureville'nin bu yapıtı tam anlamıyla bilimsel ilk yapıttır.
S.10- Yöntem ve teknik tutkusunu bırakmış olan, toplum bilimsel düş gücünü, harekete geçirmeyi savunan düşünür kimdir?
C.W. Mills
S.11- Yapısal ilişkiler içindeki öğelerden oluşan bütüne ne denir?
Sistem
S.12- İşlevci yaklaşımın ilk ünlü düşünürü kimdir?
Malinavski
S.13- Sistemci yaklaşımın öncülüğünü yapan düşünür kimdir?
David Easton
S.14- Siyasal konu olarak siyaset bilimi kapsamında yer alanlar?
Yerel Yönetimler
Kamu Yönetimi
Devlet Organları
Anayasa
S.15- Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime doğru yönelişin kimle başladığını söyleyebiliriz?
Aristo'nun politika adlı kitabı siyaset biliminin en eski başvuru kaynağını oluşturur.
S.16- Siyaset biliminin kapsamında yer alan sınıflandırmalar?
Siyaset Kuramı
Siyasal Kurumlar
Partiler, Siyasal Gruplar
Uluslararası İlişkiler
S.17- Siyaset Biliminin yöntemini doğru olarak sıralandırılması nasıldır?
Gözlem, Sınıflandırma, Yorum
S.18- Toplumları ilk olarak üretim biçimlerine göre ayıran kimdir?
İbn-i Haldun
S.19- Aquste Comte'a göre sosyolojinin iki bölümü nedir?
Toplumsal Dinamik
Toplumsal Statik
S.20- Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulayan kimdir?
M.Weber
S.21- Çağdaş Siyasat Biliminin konusu en doğru şekilde nasıl belirtilir?
Siyasal kurum ve davranışlar
S.22- Toplumsal araştırmalarda Siyasal Bilimciler yansız olabilir mi; hangi toplumları incelerken tamamen yansız olabilirler?
Tamamen tarafsız olmaları mümkün değildir.
S.23- Siyaset biliminde neden-sonuç ilişkisi ile ilgili olarak verilen doğru ifade nedir?
Tüm bilim dallarında olduğu gibi kesin bir neden-sonuç ilişkisi vardır.
S.24- Su ve insanın değişimi ile ilgili önermelerden doğru olan nedir?
Su binlerce yıl özelliklerini korumasına karşılık insan koşullara bağlı olarak sürekli evrimleşir.
S.25- 158 Kent Devleti Anayasasını inceleyerek, ilk bilimsel içerikli kitabı olan "politika" yı yazan düşünür kimdir?
Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime yöneliş Aristo ile başlar. Yunan siyaset ve kent devletlerini karşılaştırarak "Politika" adlı eseri yazan Aristo'dur. Siyaset biliminde halen var olan en eski başvuru kaynağıdır.
S.26- Ekonomik etkenlerin toplumsal olaylar ve toplumsal olaylarında siyasal sistemler üzerindeki etkilerini ilk kez araştıran düşünür kimdir?
Ekonomik durum, siyasal yapı ve üretim gibi konularda ilk akla gelen düşünür Marx'tır. Ama Marx'tan önce bazı batılı kaynakların sosyoljinin kurucusu saydıkları İbni Haldun tarafından ilk defa bu konular derinlemesine incelenmiştir.
S.27- Siyasal iktidarın ele geçirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi gibi konuları "Prens" adlı kitabında inceleyen düşünür kimdir?
Makyavel
S.28- Çağdaş siyasal rejimleri "Güçler Ayrımı" ilkesi ile etkileyen siyaset bilimci kimdir?
"Yasaların Ruhu" adlı eserinde toplumsal kurallarla coğrafi koşulları bağdaştırmaya çalışarak, olması gerekeni değil olanı inceleyen doğal çevre-siyaset bağını kuran, güçler ayrımı ilkesini geliştiren düşünür Montesquieudur.
S.29- Merton'a göre, toplumsal yapının işleyişini zorlaştıran işlev nedir?
Bozuk İşlev
S.30- Max Weber'in siyaset bilimine yaptığı katkılar?
Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulaması
Düşüncelerle çıkarlar ve içsel durumlarla dışsal sistemler arasındaki bağlantıların önemine dikkat çekmesi
Sınıf ve statü kesin bir ayırım yapması
Geleneksel otorite, bürokratik otorite, karizmatik otorite
S.31- Davit Easton'a göre siyasal sistemin çevrili olduğu ortamlar?
Psikolojik Ortam
Toplumsal Ortam
Biyolojik Ortam
Fiziki Ortam
S.32- Toplum bilimlerinde kesin bir neden-sonuç ilişkisinin kurulamayaşının nedeni nedir?
Toplumsal olayların çok nedenli-etkenli olarak ortaya çıkması
S.33- A.Comte'un toplumsal bilimlerin doğmasına asıl katkısı ne olmuştur?
Toplum biliminin konusunun sınırlarını belirgin hale getirmesi.
S.34- Aristo'nun 158 kent devleti anayasasını ve siyasal sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemesi ve görüşlerini bu çalışmaların sonuçlarına dayandırması nasıl bir tutumun ifadesi olabilir?
Bilimsel
S.35- Çağdaş çoğulcu rejimlerin kurumsal temellerini araştıranlara, araştırmalarını Aristo'ya kadar götürmelerinin önerilmesinin nedeni nedir?
Çoğunluğun yönetime katılmasının erdemlerinden sözedip güçlü bir orta sınıfın sağlıklı bir rejim için önemli olduğunu söylemesi.
S.36- Maurice Duverger'in "Siyasal Bilim Yöntemleri" adıyla yayınlanan kitabı daha sonraki baskılarında ad değiştirmek ve "Toplumsal bilimlerin yöntemleri" başlğını almak zorunda kalmıştır. Bunun ana nedeni nedir?
Siyaset bilimi sosyalbilim olduğundan yöntemlerinin de aynı olması gerekir.
S.37- Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda değişmez, her zaman ve her yerde geçerli olan neden-sonuç ilişkilerine varılabiliylorsa, yorum aşamasında elde edilen bu sonucu ne denir?
Bilimsel Yasa
S.38- Siyaset Biliminde yer alan Siyaset Kuram?
Siyaset Kuramı (Genel)
Siyasal Düşünceler Tarihi
S.39- Siyaset biliminde Yer alan Siyasal Kurumlar?
Anayasa
Devlet Org.
Yerel Yönetimler ve Bölge Yön.
Kamu Yönetimi
Devletin Ekon. ve Top. Gör.
Karşılaştırmalı siyasal Kurumlar
S.40- Siyaset Biliminde yer alan Partiler, Siyasal Gruplar Kamuoyu?
siyasal partiler
Siyasal Grup ve Dernekler
Yurttaşın Devlet ve Hük. (seçimler)
Kamuoyu
S.41- Siyaset Biliminin kapsamında yer alan uluslararası ilişkiler?
Uluslararası Siyaset
Uluslararası Örgütler ve Yönetim
Devletler Hukuku
S.42- Gözlenen olayların sonucunda, değişen, her zaman heryerde geçerli olmayan, kesinliği olmayan nedir?
Kuram teori
S.43- İnsan aynı, ırmakta 2 kez yıkanamaz diyen kimdir?
Heraklit
S.44- İşlevci yaklaşımın ikinci büyük ismidir. işe Malinowskinin eleştirisiye başlayıp "Toplumsal Yapı içindeki parçaların her zaman diğer parçalarla bütünleştiğini söyleyemeyiz diyen kimdir?
Robert. K. Merton
S.45- Talcott Persons başka bir işlevci düşünür olup, her toplumsal sistemin 4. zorunlu işleve karşılık vermesi gerektiğini savunmuştur. Nedir bu 4. işlev.
a) Hedeflerin İzlenmesi
b) Kurumsal veya gizli istikrar
c) Fizik ve Toplumsal çevreye uyum
d) Üyelerin toplumsal sistemle bütünleşmesi
--------------------------------
ÜNİTE-2
S.1- Özgürlükle soğuk iklim arasında sıcak iklim ile de boyun eğme arasında ilişki olduğunu ilk kez vurgulayan kimdir?
Aristo
S.2- Sıcak iklim insanının çabuk sevinen ve neşelenen bu nedenlede onda hafiflik ve düşüncesizlik olduğunu vurgulayan kimdir?
S.3- Mukaddime kimin yapıtıdır?
İbni Haldun
S.4- "Asya Tipi Üritem Tarzı"nın temelini oluşturan nedir?
Üretim ortaklaşa yapılıyor ve eşit olarak paylaşılıyordu.
S.5- "Uygarlıkların başarı yada başarısızlığı, fizik ya da toplumsal ortamın "meydan okuma"larına verdiği yanıtlarda gizlidir. bu görüş kime aittir.?
Jean Brunhes
S.6- Üst yapı kavramı içinde değerlendirilenler nelerdir?
Kültürel ve Kurumsal etkenler üst yapı kavramında değerlendirilir.
S.7- İbni Haldun'un Mukaddimesinde neye temas edilir?
Ilıman iklimin insan ve toplumlar üzerindeki etkileri araştırılır.
S.8- "Kolaylıklar uygarlıklar için yıkıcıdır. Uygarlığı iten güç, ortamın düşmanlığı ile orantılı olarak artar" görüşünü savunan kimdir?
Toynbee
S.9- "Tarihte Neler Oldu" adlı yapıt kime aittir?
Childe
S.10- Şiddetli kışların hüküm sürdüğü Orta Asya bozkırlarında insanların yerleşip tarımla yaşamaları olanaksızdır?
J.Brunher
S.11- Toplumbilimlerine önemli bir katkısı olan "asabbiyyet" kavramına değinen düşünür kimdir?
İbni Haldun
S.12- Doğan Avcıoğlu'na göre; coğrafi koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan düzene ne ad verilir?
Kendiliğinden Demokrasi
S.13- Asya Tipi Üretim Tarzı'nın temelini ne oluşturur?
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti.
S.14- Toprağın genişliği neyin gereğini artırır?
Yerinden yönetim ilkesi
S.15- Rus topraklarını diğer ülke ve kıtalardan ayırarak, kendince "Dünyanın Kalbi" olarak niteleyen kimdir?
Mackinder
S.16- Doğal kaynakların zengin olmasının sonuçları?
Barışcı eğilim güçlenir
Eğitim kurumları gelişir
Siyasal yaşama dolaylı etkisi vardır
Ülke ekonmisini zenginleştirir.
S.17- "Tarihte neler oldu? adlı eseri kim yazmıştır?
G.Childe
S.18- "Kolaylıklar uygarlık için yıkımdır" diyen kişi kimdir?
Toynbee
S.19- Orta Asya'da, bozkırlarda yerleşip tarımla yaşamayacaklarını söyleyen kimdir?
J.Brunner
S.20- "Asabbiyet" kavramına hangi düşünür eğilmiştir?
İbni Haldun
S.21- İklimin insanlar ve dolayısıyla siyasal yaşam üzerindeki etkilerini inceleyen ilk düşünür kimdir?
Aristo
S.22- Mukaddime adlı eserinde, çok sıcak ve çok soğuk iklimlerin toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen düşünür kimdir?
İbni Haldun
S.23- Montesquieu'ya göre Avrupa'da özgürlüğün, Asya'da ise esirliğin gelişmesine neden olan farklılık nedir?
Coğrafi konum ve toprak genişliği
S.24- Zengin doğal kaynakların bazı durumlarda toplumların evrimini olumsuz yönde etkileyeceğini ileri süren düşünür kimdir?
Toynbee
S.25- Bazı coğrafyacıları göre Türklerin savaşcı bir ulus olmalarının nedeni nedir?
Göçebe yaşam özellikleri
S.26- Toplumların evriminde coğrafi koşulların çok önemli etkisi olduğunu savunan düşünür kimdir?
Child.
S.27- Orta Asya'da Türklerin boylar halinde yaşamak zorunda olmaları nedeniyle ortaya çıkan en önemli yönetsel özellik nedir?
Kendiliğinden demokrasi uygulamalarının ortaya çıkması
S.28- İngiltere'nen Fransa'dan farklı bir siyaset izlemesinin nedeni nedir?
Ada devleti olması
S.29- Coğrafi nedenlerden dolayı "Asya Tipi Üretim Biçimi" şeklinde toplum yapısı ve siyasal modele uygun devlet hangisidir?
Osmanlı Devleti
S.30- Amerikalı Coğrafyacı Huntington'a ait düşünce nedir?
Orta Asya'nın zamanla kuraklaşması nedeniyle orada yaşayanlar yeni yerlere göç etmişlerdir.
S.31- Asabiyetin sonucu ve amacı nedir?
Devlet Kurmak
S.32- Rus topraklarını "Dünyanın Kalbi" Asya ve, Afrika, Avrupa ülkelerini de "Dünyanın Adası" olarak adlandıran kuramcı kimdir?
Mackinder
S.33- Siyasal Yaşam Üzerinde etkisi düşünülen doğal etkenler?
İklim
Doğal Kaynaklar
Ülkenin Genişliği
Ülkenin Konumu
S.34- İbni Haldun'a göre sıcak iklim insanları çabuk sevinir ve neşelenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan nedir?
İnsanlarda hafiflik ve düşüncesizlik ortaya çıkar.
S.35- Montesquieu'ya göre Asya'da büyük imparatorlukların Avrupa'ya göre daha kolay kurulabilmesinin nedeni nedir?
Doğa ancak küçük engeller oluşturmaktadır.
S.36- Amerikan toplumunu öteki batılı ülkelerden ayıran temel özellik nedir?
Sınıf bilincinin bir türlü gelişmemiş olması
S.37- Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle-ırklar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Gelişmişlikle-ırklar arasında doğrudan bir ilişki yoktur, hangi coğrafi koşulların bulunduğu ülkeye giderlerse gitsinler o ülkelerin gelişmesini hızlandırmaktadırlar.
S.38- "Asya Tipi Üretim Tarzı"nın temelini ne oluşturur?
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti.
--------------------------
ÜNİTE-3
S.1- Gençliğin saldırganlığını demografik etkenlere bağlayan ünlü düşünür kimdir?
G. Bouthoul demografik etkenlerin içinde genç nüfusa önem vermiştir.
S.2- Birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya "mekanik dayanışma"denir, diyen ünlü düşünür kimdir?
Durkheim
S.3- Merkezi iktidarın bazı yetkilerini yerel (bölgesel) organlar eliyle kullanmasına ne denir?
Yoğun nüfuslu ülkelerde bölgesel hizmet verebilmek ancak yerinden yönetim ile mümkün olur.
S.4- Tönnies'e göre Topluma egemen davranış biçimlerinin özellikleri?
Ben Duygusu
Bireysel İradeye bağlı dayanışma
Kamuoyu etkisi
Mantık ve Çıkar ilişkileri
S.5- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri?
Törelere bağlılık
Düşük eğitim
Kaderci İnsan Yapısı
Yüzyüze iletişimin egemen olması
S.6- Nüfusun geometrik dizide artması karşısında tüketim maddelerinin aritmetik diziyle arttığını söyleyen kimdir?
Malthus
S.7- Duvenger'e göre hangi ülke Demokratik rejime sahip ülkelerden deglidir?
Asya
S.8- Diktatörlük kuramının yaratıcısı kimdir?
Duvenger
S.9- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri?
İşsizlik
Besin Yetersizliği
Ölüm oranının yüksek oluşu
Sınırlı Sanayileşme
S.10- Karl Marx'ın oluşturduğu maddede üst yapıyı (siyasal kuralları) belirleyen öğe nedir?
Ekonomik Kurlar
S.11- Durkheim topluluk ve toplum ayrımını nasıl nitelendirmiştir?
Mekanik ve Organik Dayanışma
S.12- Kalabalık toplumlardaki siyasal yaşamda iki önemli değişikliği doğru gösteren nedir?
Bürokratikleşme-Yerinden Yönetim
S.13- Tönnies'e göre topluma egemen olan nedir?
Ben Duygusu
S.14- Kırsal Kesiminin Özellikleri?
Dine ve Törelere Bağlılık
Yüzyüze ilişkinin egemen oluşu
Dayanışma duygusunun güçlülüğü
Kaderci eğilimlerin belirginliği
S.15- Thomas Robert Malthus'un 18.yy'ın sonlarında geliştirdiği kuram nedir?
Nüfus geometrik artar, tüketim maddeleri aritmetik artar.
S.16- Durkheim'a göre birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya ne ad verilir?
Mekanik
S.17- Tonnies'e göre Topluma egemen olan düşünceler?
Mantık ve çıkar ilişkileri egemendir
Ben duygusu egemendir
Bireysel iradeye dayalı dayanışma vardır
Kamuoyu ve öğretiler etkilidir.
S.18- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri?
Eğitim düzeyi düşüktür
Din ve törelere bağlılık vardır
Yüzyüze iletişim egemendir
Kaderci eğilimler belirgindir.
S.19- Nüfusun geometrik dizide artarken, tüketim maddelerinin aritmetik dizi ile arttığını ileri süren kimdir?
Malthus
S.20- Demografik etken içinde, genç nüfusa özel bir önem veren kimdir?
Bouthoul
S.21- Marx'a göre üst yapıyı ya da siyasal kurumları belirleyen öğe nedir?
Ekonomik Kurumlar
S.22- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri?
Besin Yetersizliği
Gizli ve Açık işsizliğin fazlalığı
Çok sınırlı bir sanayileşme
Gelir dağılımındaki büyük adaletsizlik
S.23- Geri kalmışlık sınırı içinde kaldıkları halde çoğulcu demokrasiyle bir ölçüde uygulayan ülkelere örnek veriniz?
Türkiye
S.24- Türkiyenin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin en önemli nedeni nedir?
Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması
S.25- Maurice Duverger'a göre hangi ülke demokratik rejimler grubunda yer almaz?
Güney Amerika
S.26- Organik Dayanışma nedir?
Durkheim'e göre; insanların birbirine benzeyenler arasındaki dayanışma mekanik, Birbirlerini tamamlayacak işlevlere sahip kişiler arasında dayanışma Organik Dayanışmadır.
S.27- Topluluk-Toplum ayrımına önem veren ve toplulukta duygusal ve samimi ilişkilerin, toplumda ise mantık ve çıkar ilişkilerini egemen olduğunu savunan düşünür kimdir?
Tönnies
S.28- Artan nüfusun siyasal yaşamda yaptığı değişiklik nelerdir?
siyasal yaşamda ana organlar ve güçler bürokratik bir görünüm kazanır.
S.29- Marksizm'e göre devlet neyin sonucunda doğar?
Toplumsal sınıflar arası çatışma
S.30- Demokrasinin oluşum ve yaşanmasına katkısı olan koşulların kentleşme, zenginlik , sanayileşme ve eğitim düzeyi olduğunu savunan bilim adamı kimdir?
Lipset'e göre sanayileşme, kentleşme, zenginlik ve eğitim demokrasinin oluşum ve yaşanmasıan katkıda bulunur. Hepsinin birarada olabilmesi üretim düzeyine bağlıdır.
S.31- Duverger'in diktadörlük kuramında üretim düzeyi ile siyasal sistem arasında nasıl bir bağ vardır?
Üretim düzeyi yükseldikçe diktatörlük olasılığı azalır.
S.32- Geri kalmış ülkelerde siyasal sistemlerinin ortaya koyduğu özellik?
Çoğulcu olmayan birbirini dengeleyecek toplumsal güçlerden yoksun bir ortam
S.33- Durkheim'e göre mekanik dayanışma nedir?
Birbirlerine benzeyenler arasındaki dayanışma
S.34- Kırsal Kesim topluluklarının temel özellikleri?
Dine ve geleneklere bağlılık
Yaşam biçimlerinin çok benzemesi
Dayanışma duygusunun güçlülüğü
Kaderci eğilimlerin belirginliği
S.35- Thomas Robert MALTHUS'un tahminlerinden hangisi uygulamada tamamen ters sonuç vermiştir?
Ücretler düşünce yoksullar daha az çocuk yapmak zorunda kalmıştır.
S.36- Marksist evrim şeması nedir?
Teknolojik Değişim-Ekonomik Değişim-Toplumsal Değişim-Siyasal Değişim
S.37- Türkiye'nin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin sizce en önemli nedeni nedir?
Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması
S.38- Uygarlıkların başarı ya da başarsızlığının, fizik yada toplumsal ortamın "meydan okuma"larına verdiği yanıtlarda gizli olduğunu söyleyen düşünür kimdir?
Montesquieu
S.39- Bir ülkede nüfus arttıkça ortaya çıkma olasılığı artan siyasal nitelikli olgular?
Yönetenler, kitle ile ilişkilerini yitiriyorlar
Siyasal yaşamın organları ve güçleri bürokratik bir görünüm almaya başlıyor
Siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen güçler de bürokratik nitelikler kazanıyorlar
Sendikalar ve siyasal partiler, bazen binlerce görevlinin çalıştığı büyük kuruluşlar haline geliyorlar.
S.40- Üretilen ürünler tüketicilere yetmeyince toplumsal huzursuzlukların ve siyasal çatışmaların sertleşmesi hangi iki etkenin birlikte siyasal yaşam üzerinde yarattığı sonuçtur?
Nüfus-Ekonomi
S.41- Marksizme göre devletin varlığını zorunlu kılan neden nedir?
Sınıf çıkarları arasındaki uzlaşmazlık.
-----------------------
ÜNİTE-4
S.1- Toplumsal Kurumlar?
Eğitim
Din
Siyaset
Aile
S.2- İntiharla anemi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan "intihar" isimli kitabın yazarı ünlü düşünür kimdir?
E.Durkheim intihar adlı eserin yazarıdır.
S.3- İktidar=Kuvvet+rıza (meşru olma) formülünü bulan siyasal iktidarı buna göre açıklayan kimdir?
Münci Kapani'ye aittir .
S.4- Sosyal devlet anlayışının oluşmasına katkı sağlayan nedir?
Sosyalizm
S.5- Devleti yücelten ve kutsallaştıran ideoloji nedir?
Faşizm
S.6- Devletin temel öğeleri nelerdir?
Ülke
Egemenlik
Ulus
İktidar
S.7- Siyasal İktidarın Özellikleri?
En genel iktidardır, toplumun tümü üzirende geçerlidir.
Diğer iktidarlara etki eder
En üst noktadaki iktidardır
En geniş en yetkili ve kapsamlı iktidardır
S.8- Kültür emperyalizmini yaratan temel öğe nedir?
İleri teknolojiye bağımlı ekonomik güç
S.9- K.Marx'a göre toplumun emrinde itici güç yani belirleyici olan öğe nedir?
Üretim Teknikleri
S.10- Liderin otoritesinin onun bizzat sahip olduğu doğuştan getirdiği olağan üstü özelliklerden geldiği otorite türü nedir?
Karizmatik Otorite
S.11- Toplumun varlığını koruyabilmesi için meşru olan ve olmayanı tanımlayan, zorlayıcılığı, tutarlılığı ve göreli bir sürekliliği bulunan kurallar ve ilişkiler bütününe ne ad verilir?
Kurum
S.12- Bireylerin hangi kuruma ve kurula uyacaklarını şaşırdıkları ve bu nedenle toplumsal bütünleşmenin çok zorlaştığı durumlara ne ad verilir ve bunu kim vurgulamıştır?
Anomi-Durkheim
S.13- Devleti yücelten, hatta kutsallaştıran ideoloji hangisidir?
Faşizm
S.14- Weber'e göne otorite türleri nelerdir?
Geleneksel-Karizmatik-Hukuksal otorite
S.15- Siyasal inanç, değer ve davranışların birey tarafından benimsenme ya da toplum tarafından bireye öğretime sürecine ne ad verilir?
Siyasal Toplumsallaşma
S.16- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir?
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal istikrarı sağlamak zorlaşır.
S.17- Toplumsal evrimde itici güç ya da belirleyici öğenin üretim teknikleri olduğunu kuramında savunan kimdir?
Marx
S.18- Devlet için doğru ifadeler?
Dışa ve içe karşı toplum adına hareket eder
İnsanı ve toprağıyla bir ülkeyi temsil eder
Toplumun bir simgesidir
Toplum adına güç kullanabilir
S.19- Devleti oluşturan temel öğeler?
Ülke
Ulus
İktidar
Egemenlik
S.20- Sosyal devlet anlayışı neyin katkısıyla oluşmuştur?
Sosyalizim
S.21- Siyasal iktidarın özellikleri?
En genel iktidardır
En kapsamlı iktidardır
En üstün iktidardır
Toplum içinde diğer iktidarlara etki edebilir
S.22- Önderin olağanüstü gibi görünen niteliklerinden doğan otorite tipi nedir
Karizmatik
S.23- Geleneklerin büyük saygı gördüğü, toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülen otorite türü nedir?
Geleneksel Otorite
S.24- Avrupanın 19.yy daki evriminde devlet oyuncudan çok seyirciydi. Geri kalmış ülkelerde tersine her şey devletten hareketle modernci seçkinlerden oluşan hükümetlerden hareketle başlar düşüncesi kime aittir?
Schwartzenberg
S.25- Siyasal kurumların ekonomik yapıya bağımlı olarak değişime uğradıkları görüşünü savunan düşünür kimdir?
Marx
S.26- İktidarın temelinde geleneksel, karizmatik, hukuksal otorite olarak üç tür otorite olduğunu savunan düşünür kimdir?
Weber
S.27- Kültüre ilişkin doğru ifadeler?
Kültür emperyalizmi, evrensel kültür aracılığıyla yayılır
Kültür bir duyuş, düşünüş ve davranış biçimidir
Karşı kültür ana kültürün temel değerlerini uluslararası düzeyde bütünleşmesiyle oluşur
S.28- Kültür Emperyalizmi ne ile gerçekleşir?
Büyük devletlerin, uluslararası kitle iletişim teknolojisini tekellerinde tutmaları
S.29- İdeolojinin öğesi?
İdeoloji bir inanç sistemidir. Bu kavram, belirli grupların doğru saydığı düşüncelerden oluşur.
S.30- Irkların kültüre etki yapmadığını, kültürlerin ırkları etkilediğini savunan düşünür kimdir?
Levi-Strauss
S.31- Hızlı bir toplumsal yapı değişikliğinin, Rusya'da kültürel değerleri köklü bir biçimde nasıl değiştiğini gösteren araştırmayı yapan kimdir?
İnkeles
S.32- Alt kültür örnekleri?
Karadeniz Kültürü
Ahilik Kültürü
Çerkez Kültürü
Alevi Kültürü
S.33- Almond ve Verba'ya göre ABD ve İngiltere'de demokrasi Almanya'ya göre niçin daha sağlam temellere oturmuştur?
Toplum, demokratik sistemin hem kendisine hem de sonuçlarına aynı önemi verdiğinden
S.34- Siyasal kurumlardan başlayarak alt yapı değişikliklerinin başarılabileceğini düşünen ve uygulayan lider kimdir?
Lenin
Mustafa Kemal
Mao
Fidel castro
S.35- Tutum ve Davranışlarla ilgili yargılar?
Birey bulunduğu toplumsal konuma göre toplumdan bazı düşünce kalıplarını almaktadır
Tutumlar bireyin yaşamı boyunca yapacağı seçimlere yön verirler
S.36- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır.
Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma
S.37- Freud'tan başlayarak birçok psikolog temel tutumların çocuğun ilk yaşlarında oluştuğu görüşünü paylaşıyorlar. Bu temel tutumların, siyasal davranışların belirlenmesindeki önemi ise yadsınmayan bir gerçek. Paragrafa göre siyasal toplumsallaşmada hanagi kurumun rolü vurgulanmıştır?
Aile
S.38- Devletin fonksiyonları konusunda en çok tartışmalara, görüş ayrılıklarına neden olan konu nedir?
Kamu hizmetlerinde bulunma
S.39- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır.
Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma
S.40- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir?
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal iktidarı sağlamak zorlaşır
S.41- Mustafa Kemal Atatürk, Lenin ve Mao tarafından gerçekleştirilen devrimlerin belirgin ortak özelliği nedir?
Siyasal kurumlardan işe başlayarak altyapıdaki değişmeleri hızlandırmayı amaçlamak.
S.42- Gabriel Almond ve Sidney Verba tarafından yapılan araştırmalara göre dinsel siyasal kültür, hangi siyasi rejime uygun düşmektedir?
Merkezi olmayan geleneksel yapıya
---------------------
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 3 Aralık 2008, 02:53   #2
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Standart

ÜNİTE-5
S.1- Cinsel ihtiyaçların bastırılması sonucu yücelme, saldırganlık nevroz gibi davranışların ortaya çıktığını savunan kimdir?
Freud'a göre cinsellik, açlık temel ihtiyaçlardır ve doyurulmadıklarında saldırganlığa yol açarlar.
S.2- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklarından kaynaklandığını öne sürenler kime dayanır?
Darwin'e göre çatışmanın temelinde bireysel farklılıklar vardır.
S.3- "Zihniyetimiz evren ile aramızda bir prizmadır" diyen düşünür kimdir?
Bouthoul zihnimizi evreni tanımakta bir araç olarak görürken prizma benzetmesini kullanmıştır.
S.4- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyenler?
Yaşam düzeyi
Yerleşme birimi
Yaş
Eğitim düzeyi
S.5- "Libido" kavramını ortaya çıkaran kimdir/
Freud "libido" kavramının yaratıcısıdır. Libido zevk gereksinmesi olarak tanımlanmaktadır.
S.6- Bir konu hakkındaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan ve anlamda bağlantıyı sağlayan algıya ne ad verilir?
Tutum
S.7- Freud'un ileri sürdüğü libido yerine hükmetme içgüdüsünü koyan ünlü düşünür kimdir?
Adler
S.8- Freud'a göre insanları yönlendiren temel dürtülerden olan nedir?
Açlık dürtüsü
S.9- Riesman'a göre çağdaş batılı toplumların ortaya çıkardığı kişilik türü nedir?
Başkalarının ondan beklediklerine göre hareket eden insan
S.10- Gelişmiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir?
Bireysel değerler
S.11- Gelişmemiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir?
Ulusal değerler
S.12- Freud'a göre insanların yönlendiren temel dürtü nedir?
Aşk ve Açlık
S.13- David Riesman'a göre toplumsal yapının ağır değiştiği geleneklerin egemen olduğu toplumlarda hangi kişilik tipi gelişir?
Geleneklerine göre hareket eden insan
S.14- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler genel olarak kime aittir?
Darwin
S.15- Eski Türkler "hem demokrat, hem de feminist" idiler görüşü kimlere aittir?
Ziya Gökalp
S.16- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir/
Tutum
S.17- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir?
Kanı, belli bir anda belli bir soruya ilişkin düşüncelerdir.
S.18- İnsanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur?
Freud, insanların yönlendirilen temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu söylemiştir.
S.19- Freud'un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir?
Adler, Sertliğin ve egemen olma eğilimlerinin çok kısa boylu kişilerde ortaya çıktığını savunmuştur.
S.20- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler, sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir?
Kişilik, çeşitli alanlardaki tutumların bir toplamıdır.
S.21- Davit Reisman'ın öngördüğü kişilik tipleri?
Toplumun isteğine göre hareket eden insan
Bilimsel verilere göre hareket eden insan
Aile içi ilişkilere göre hareked eden insan
Örgütün yapısına göre hareket eden insan
S.22- "zihniyetimiz, evren ile aramızda bir prizma gibi girer" görüşünü savunan kimdir?
Bouthoul'a göre, evreni ancak o prizma ile tanıyabiliriz.
S.23- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır?
Darwin
S.24- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar?
Bireysel ve ekonomiktir.
S.25- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre ney siyasal davranışları etkileyen etkenler?
Yerleşme birimi
Yaşam düzeyi
Eğitim düzeyi
Yaş
S.26- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yücelme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur?
Freud
S.27- Freud'a ait düşünceler?
İnsanlarda temel tutumlar çocukluk yıllarında oluşur ve sonraki yıllarda çok az değişir.
Saldırganlık doyurulmayan içgüdülerin yarattığı bir olgudur
Çocuğun ana ve babası ile ilişkilerinin izleri yaşam boyu silinmez
Zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasında çatışma "doyumsuzluk" yaratır.
S.28- Adorno'ya ait düşünceler?
Otoriter kişiler, otoriteye gözü kapalı boyun eğerler
Otoriter kişiler, kendilerine benzemeyenlere karşı saldırgandırlar
Otoriter kişiler, kendilerinden emin olmayan kişilerdir
Otoriter kişiler, düzeni savunurken, kendi ruhsal dengelerini korumaya çalışırlar.
S.29- Hükmetme içgüdüsü ile sertlik ve egemen olma eğilimi çok kısa boylu kişilerde fiziksel özelliklerindeki eksikliğin karşılanma yolu olarak doğduğunu ileri süren düşünür kimdir?
Bouthoul
S.30- Propogandaların siyasal tutum üzerindeki etkisi neyde belirtilmiştir?
Tutumları az değiştirir, ama coşturur
S.31- Üç ana toplum tipinin, üç ana kişilik tipini yarattığını ileri süren düşünür kimdir?
Reisman
S.32- Siyasal tutum farklılıklarının temelinde yatan nedenler?
Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların gençlikteki düşüncelerinin gerçekleşme payı
Gençlerin daha enerjik olmaları
Orta yaşlıların daha deneyimli olmaları
Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların yılların ürünü olan kazanımlarını yitirme korkusu
S.33- Gençlerin sahip olduğu özellikler?
Aktif Olmaları
Değişmeci Olmaları
Yenilikçi Olmaları
Kişisel değerlere sahip olmaları
S.34- Marx'ın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde sistemle bütünleştiğini ileri süren düşünür kimdir?
Herbert Marcuse
S.35- Orta yaş kuşakların siyasal tutumlarının anlaşılması için, onların gençlik dönemlerindeki siyasal ortamın, egemen ideolojik akımların ve sorunların incelenmesi gerektiğini savunan düşünür kimdir?
Mannheim
S.36- Kadının tarihsel gelişim içinde erkeğe göre zayıf düşmesinin nedeni nedir?
Fiziki
S.37- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir?
Tutum
S.38- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir?
Kanı
S.39- Insanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur?
Freud
S.40- Freud'un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir?
Adler
S.41- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir?
Kişilik
S.42- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır?
Darwin
S.43- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar?
Bireysel ve Ekonomiktir
S.44- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyen faktörler?
Yerleşme birimi
Yaşam düzeyi
Eğitim düzeyi
Yaş
S.45- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yüceltme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur?
Freud
S.46- Adorno, "otoriter kişilik" üzerinde yaptığı bir inceleme sonucunda bu gibi kişilerde neler gözlenmiştir?
Topluma uymaya büyük önem verme
Değişmez bir kişiliğe sahip olma
Yabancı ve azınlık gruplarına karşı bir tutum içinde olma
Tutucu ve geleneklerine bağlı olma
S.47- "Belirli nedenlerin belirli sonuçlar doğuracağı bilinmeseydi insan kendi yaşamı üzerinde etkili olamazdı. Neyin ne sonuç vereceğini bilemeyen kişi açısından seçme ve eylemde bulunmadan sözedilemezdi."
Bu paragrafta neyden sözedilmektedir?
Determinizm-Doğa ilişkisi
S.48- Sarte neyi insanın diğer varlıklarından farklı kılan özelliğini vurgulamak için söylemiş olabilir?
İnsanda varoluş özden önce gelir
S.49- Jean Pronteau, sayılarının çok hızlı artması nedeniyle öğrencilerinin eskisi gibi serbest mesleğe atılma, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olma ya da üst düzeyde onların yönetimine katılma olanaklarının son derece azlığına işaret ediyor. Bu görüş öğrencileri marksizm hangi tanımına sokmaktadır.
Ploleterya
S.50- Marksizme göre; Üretici güçlerdeki gelişme, üretim ilişkilerinde bir değişim yaratır. Bu değişikliğin sonucu "egemen sınıfın, yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti sayesinde ekonomik gücü elinde bulunduran sınıfın değişmesiydi. Egemen sınıfı değişince de devlet biçiminin değişmesi kaçınılmazdır.
Bu anlatıma göre Marxist evrim şemasının başında ve sonunda yer alan değişim olguları nelerdir?
Teknolojik Değişim-siyasal Değişim
S.51- Gecekonduların, siyasal şiddet olaylarının büyük kentlerdeki yoğunlaşmasında büyük rol oynamasının nedeni?
Gerek çalıştıkları işte, gerekse kazandıkları küçük gelirde hiçbir güvenlik duygusunun olmayışı
S.52- Birleşme kuramı" üretim düzeyi kavramına dayanır. SSCB'nin dağılmasından çok önce ortaya atılan bu kurama göre; her ikisi de "Sanayi toplumu" olan Batılı ülkelerle Sovyetler Birliği arasındaki benzerlikler artmaktaydı. Birleşme kuramına göre bu gelişimin doğal sonucu ortaya çıkması beklenen siyasal rejim hangisidir?
Demokratik Sosyalizm
S.53- "Yaşam için savaşım" Doğal ayıklanma" düşünceleri ile, siyasal çatışmanın temelinde bireysel yetenek farklılıklarının bulunduğunu ileri süren kimdir?
Charles Darwin
S.54- Seçim sosyolojisi araştırmaları, siyasal davranışların farklılaşmasında beş etkenin diğerlerinden daha önemli olduğunu göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş etkenler?
Yaşam düzeyi
Eğitim düzeyi
Yaş
Cinsiyet
S.55- Öğrenci hareketleriyle ilgili olarak Marxın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının, ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde artık sistemle bütünleştiğini söyleyen kimdir?
Herbert Marcuse
S.56- Fransız kadınlarının siyasal tutumları ile ilgili araştırmalar yapan Mattei Dogan ve Jacgues Narbonne'a göre kadınların siyasal yaşam ve tarihleri ile en az ilişkilidir?
Cinsiyetleri
S.57- Türk toplumunda kadınların genel olarak geri planda kalmalarında esas etken nedir?
İslamiyetin kuralları kadınları geri planda bırakmıştır.
------------------------
ÜNİTE-6
S.1- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı kimdir?
Grup dinamiği kavramını ilk kez ortaya çıkaran Kurt Lewin
S.2- Daha önce var olan kişisel yargıları değiştirip yerini alarak belirli bir süreklilik kazanmaya ne denir?
Grup Yargısı
S.3- Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapının aldığı şekil nedir?
Birincil Grup egemen olursa toplumsal yaşama otoriter yapı hakim olacaktır.
S.4- Ailesel bağlar zayıfladıkça, önemi artan arkadaş gruplarının gençler ile taşıdığı öneme dikkati çeken kimdir?
Gençler için arkadaş gruplarının önemini vurgulayan M.Şeriftir.
S.5- Grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlardan biri nedir?
Sapmalara direnç göstermesi
S.6- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler nelerdir?
Kurallar
Konumlar
Görevler
S.7- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacıyla hazırlanan teste ne ad verilir?
Sosyometri Testi
S.8- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu söyleyen kimdir?
Laswell
S.9- Gruplar arası dinamik konusundaki araştırmalarda hareket noktası nedir?
Muzaffer Şerif
S.10- Birincil gruplara bir örnekler?
Aile
Arkadaş Grupları
Akraba
Anne-Baba-Çocuk
S.11- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler?
Kurallar
Konumlar
Görevler
S.12- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren kimdir?
Kurt Lewin
S.13- Gerek grup içi gerekse gruplararası ilişki ve kararlarda önderin rolü abartılmamalıdır. Önder tek yargıç değildir görüşü kime aittir?
Muzaffer Şerif
S.14- Aile bağları ve toplumsal bağlar zayıfladıkça gençler için hangisi giderek artan bir önem kazanır?
Arkadaş Grupları
S.15- Birincil Grupların özellikleri?
Bu grupların üyeleri kolay değişmez
Üyeler birbirlerini hemen her yanlarıyla tanırlar
İlişkiler geniş kapsamlı ve içtenliklidir
Üyelerin bir araya gelme nedenleri belirli bir amacı gerçekleştirmek değildir
S.16- Birincil Grupların Özellikleri?
Üyeler arasında duygusal nitelikte ilişkilerin bulunması
Grubun üyeleri kolay kolay değişmez
Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmezler
Üyeler birbirlerini her yönüyle tanırlar
S.17- Birincil gruplara örnek veriniz?
Arkadaş Grupları
S.18- İkincil Gruplara ait özellikler?
Belli bir amaca yönelik olarak oluşur
Üyeleri sürekli bir biçimde değişir
Üyeler birbirlerinin sadece ilgili yanını tanırlar
İlişkiler resim ve sınırlıdır
S.19- İkincil Gruplar?
Aynı işyerinde Çalışanlar
Dernekler
Siyasal Partiler
Sendikalar
S.20- Küçük grupların yapılarının anlaşılması için Sosyometri tekniğini ortaya atan kimdir?
Moreno
S.21- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik tekniğe ne ad verilir?
Sosyometri, kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yöneliktir.
S.22- Grup dinamiğini ortaya atan ve geliştiren kimdir?
K. Lewin
S.23- Kimin yaptığı çalışmalar gruplararası dinamikte hareket noktası olarak ele alınır?
Muzaffer Şerif
S.24- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist ya da terörist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu savunmuştur?
Laswell
S.25- Neyin yaygınlaşması durumunda, toplumsal ya da siyasal yapının demokratikleşeceğini söyleyemeyiz?
Aile
S.26- Neyin yaygınlaşması durumunda toplumsal yapının otoriter olacağını savunmuştur?
Resmi Gruplar
S.27- Birincil Grubun özellikleri?
Üyelerinin ilişkileri samimidir
Üyelerin birbirini tüm yönleriyle tanıması
Grup üyelerinin kolay kolay değişmemesi
Üyeler arası ilişkilerin duygusal olması
S.28- İkincil gruplara ait doğru ifadeler?
Dernekler, siyasi partiler, sendikalar ikinci gruptandır
İkincil gruplarda üyelerarası ilişkiler ancak belli alanları kaplar
İkincil gruplarda üyeler arası ilişkiler duygusal değildir
İkincil gruplarda üyeler sürekli değişir
S.29- "Grup dinamik bir bütündür. Grubun herhangi bir bölümündeki değişiklik diğerlerini de etkiler. düşüncesi kime aittir?
Lewin
S.30- Önderlik konusunda küçük grup deneyini boş zamanları değerlendirmede küçük çocuklarla yapan araştırmacı kimdir?
Lippet-White
S.31- Grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik sosyometri testini kim yapmıştır?
Moreno
S.32- Grubun özelliklerine ilişkin ifadeler?
Her küçük grupta zamanla, davranış, düşünce ve anlatım benzerliği oluşur.
Her grupta çoğunluğa uyma, sapmalara direnç ve dışa karşı bir saldırganlık potansiyeli vardır
Grubun birliğini oluşturan etkenlerin en önemlisi ortak bir amacın varlığıdır
Üyeler etkinlik ve saygınlıklarına göre sıralanırlar.

S.33- Ticari reklamların bireylerin doğrudan değil daha çok grup dinamiği içinde etkilediğini ortaya koyan kimdir?
Karz ve Lazarsfeld
S.34- Grupların çocuk üzerindeki etkisine ilişkin doğru ifadeler?
Ailenin çocuk üzerinde büyük önem taşıyan etkisi ileriki yıllarda giderek azalır
Yaş ilerledikçe siyasal tartışmalar genellikle arkadaş gruplarına kayar ve siyasal davranışlarda grup etkisi artar
Öğretmenin önder rolü, zamanla babanın aile içindeki önder rolünün etkisin azaltır
Çocukluğun ilk yıllarında en büyük etkiyi aile yaparken zamanla bu etkiyi başka küçük gruplarla paylaşır.
S.35- Çağdaş toplumlarda birey birçok grubun üyesidir ve bu nedenle farklı rollerden doğan bir iç çatışma kaçınılmazdır." düşüncesi kime aittir?
M.Şerif
S.36- Küçük gruplara ilişkin doğru ifadeler?
Küçük gruplar, çağdaş toplumlarda bireye bir yere ait olduğu duygusunu verirler
Küçük gruplar, birey ile toplum arasındaki boşluğu doldurur, iletişimi sağlarlar
Küçük gruplar insanların kendilerini toplumda yalnız ve boşlukta hissetmelerine yardımcı olurlar
Çağdaş toplumlarda ailenin yerine getirememeye başladığı işlevlerini başka küçük gruplar üstlenirler
S.37- Grup Birliği'nin dışa yansımasıda dikkati çeken tutumlar?
Çoğunluğa Uyma
Tersi eğilimler gösterenlere baskı
Gerektiğinde dışa karşı harekete geçebilecek saldırganlık topansiyeli
Sapmalara karşı direnç
S.38- Aile, Köy, Boy, Tarikat gibi birincil grupların egemen olduğu durumlarda toplumsal yapı neyi gösterir?
Otoriterdir
S.39- Sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda gerçekleştiren ve inceleyen toplum bilimci kimdir?
Muzaffer Şerif
S.40- Moreno'nun sosyometri yönteminin esası olan sosyometri testi nedir?
Bu test grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptar
S.41- Gruplararası dinamik konusunda önemli çalışmalar yapan bilim adamı kimdir?
Muzaffer Şerif
S.42- Siyasal propaganda küçük grupları nasıl etkilemektedir?
Propaganda, kitleler üzerinde doğrudan etki yapmaktan çok grup önderi durumundaki bireyleri etkileyerek amacına ulaşmaktadır.
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 25 Mayıs 2010, 17:06   #3
yunusss
Acemi Geyik
 
yunusss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Mayıs 2010
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 2
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : yunusss is an unknown quantity at this point
Standart

siyaset bilimi çıkmış soru ve cevaplarını alabilirmiyim
yunusss isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler

Copyright © 2007-2009 Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Siyaset Bilimi 1.2.3.4.5.6. Üniteler. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 08:41.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne