GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 2. Sınıf

2. Sınıf 2. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 1 Aralık 2008, 19:24   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ARASINAV İNTERNET SORULARI (1-15)
1. Aşağıdakilerden hangisi diğerinin ön aşamasıdır?
A-İnkılap, ihtilalin B-İhtilal, reformun C-Reform, evrimin D-İhtilal, inkılabın… E-Evrim, inkılabın

2. Hatay, hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmuştur?
A-1937 B-1933 C-1938 D-1939… E-1935

3. İlk toplumların en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Sınıf farklılıklarının önemli olması
B-Bireylik bilincinin doğmamış olması…
C-Mülkiyet kavramının gelişmiş olması
D-Paylaşım duygusunun olmaması
E-Toplumu, seçilmiş bir kişinin idare etmesi

4. Bir insan topluluğunun belirli bir zaman içerisinde her alanda ürettiği maddi ve manevi değerlere ne ad verilir?
A-Kültür… B-Devlet C-Üretim D-Ahlak E-Devrim

5. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
A-Devlet… B-Adalet sistemi C-Siyasal parti D-Hükümet E-Parlamento

6. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'daki siyasi gelişmelerden biri değildir?
A-Çekoslovakya'nın kurulması
B-Tirollerin İtalya'ya bağlanması
C-Yugoslavya Krallığının kurulması
D-Alman sömürgelerinin İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında bölüşülmesi…
E-Polonya'ya Alman topraklarından büyük bir pay verilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi kabilelerin devlet düzenine geçmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?
A-Ortak ekonomik çıkarlarının olduğunu görmeleri
B-Aynı dili konuştuklarını anlamaları
C-Düşmanlarının ortak olduğunu anlamaları
D-Aynı inanca sahip olduklarını anlamaları
E-Aynı bey yada kral etrafında toplandıklarını görmeleri…

8. Osmanlı İmparatorluğu ne zaman gerileme sürecine girdi?
A-17. yüzyıl ortalarında… B-18. yüzyıl ortalarında C-15. yüzyıl başında D-18. yüzyıl başında E-16. yüzyılda

9. Yeniçeri Ocağı hangi tarihte kaldırıldı?
A-1895 B-1858 C-1814 D-1795 E-1826…

10. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?
A-Anayasayı değiştirme ve kaldırma hakkının padişahta olması
B-Yurttaşların siyasi parti kurma ve toplantı özgürlüklerinin olmaması
C-Egemenliğin Osmanlı ailesine ait olması
D-Yargı güvenliğinin kesin olmaması
E-Yürütmeyi denetleme işinin Meclis-i Ayân'ın elinde olması…

11. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
A-Ayanlar
B-Genç Osmanlılar…
C-I. Müdafaa-i Hukuk Grubu
D-İttihat ve Terakki Cemiyeti
E-İslam İhtilal Komitesi

12. Osmanlı Devleti'nde bütün yurttaşları kapsayan bir ceza yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A-Islahat Fermanı
B-1909 Anayasa Değişikliği
C-Sened-i İttifak
D-1876 Kanun-i Esasisi
E-Tanzimat Fermanı…

13.
-Siyasal partilerin kurulması döneminin açılması
-Meclis-i Mebusanın yetkilerinin artırılması
-Hükümetin meclise karşı sorumluluğunun kabul edilmesi
-Padişahın yasama yetkisinin daraltılması
-Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A-1909 Anayasa değişikliği ile…
B-1961 Anayasası ile
C-1876 Kanun-u Esâsi'nin ilanı ile
D-1924 Anayasasının ilanı ile
E-1921 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu ile

14. Hukuk devletinin ilk ve en önemli varlık temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A-İnsanlara vicdan hürriyeti sağlaması
B-Bütün insanlara can güvencesi vermesi…
C-Halka siyasi parti kurma hakkını vermesi
D-Kadın-erkek eşitliğini getirmesi
E-Bütün insanlara mal güvencesi vermesi

15. "Türkçülük" akımının, ilk kez siyasal boyutu ile tartışılmasına zemin hazırlayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ayanlar B-Cumhuriyetçiler C-Turancılar D-İttihatçılar… E-Genç Osmanlılar

16. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özelliklerinden biri değildir?
A-Her türlü yeniliği Türkçülüğün ışığı altında yapmak istemesi
B-Özgürlük ve demokrasi isteği ile yola çıkıp parti diktatörlüğü kurması
C-Liberal bir görüş açısını ve federasyon düşüncesini savunması…
D-Ulusal bir burjuvazi yaratmaya çalışması
E-Türk kadınına bazı haklar tanımanın yolunu açması

17. 19. yüzyılda büyük anlaşmazlıklar içinde bulunmayan ve dünyayı aralarında bölüşüp iyi-kötü geçinen emperyalist devletler arasındaki varolan dengenin bozulmasına yol açan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Balkan Yarımadası'nda kurulan devletler arasında rekabetin başlaması
B-Amerika'nın yansızlık politikasına son vermesi
C-Fransa'nın Almanya'dan toprak talep etmesi
D-İngiltere'nin güçlü bir donanma oluşturması
E-Alman İmparatorluğu'nun kurulması…

18. Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
A-Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi…
B-Almanya'nın sömürgeleri ile bağlantısının kopması
C-İtilaf Devletleri'nin Ruslara savaş malzemesi yardımının kolaylaşması
D-Trablusgrab'ın kesin olarak Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığının anlaşılması
E-Osmanlı Devleti'ne Almanya'dan gelen yardımın önünün kesilmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi sonucu açılan cephelerden biri değildir?
A-Çanakkale cephesi B-Filistin cephesi C-Doğu cephesi D-İran cephesi… E-Irak cephesi

20. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın, I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti üzerinde tam bir egemenlik kurarak gerçekleştirmek istediği amaçlardan biri değildir?
A-Fazla nüfusunu Anadolu'ya yerleştirerek bir alman kolonisi oluşturmak
B-Süveyş kanalını denetimleri altına alarak İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek
C-Balkanlardaki Slavların Rusya'nın etkisi altına girmesini önlemek…
D-Padişahın halife kimliğinden yararlanarak İngiliz sömürgelerinde huzursuzluk çıkarmak
E-Osmanlı Devleti'nden ekonomik ayrıcalıklar elde etmek

21. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın içine düştüğü durumlardan biri değildir?
A-Tam demokratik bir yönetimin kurulması…
B-Sanayisini ve ordusunu sınırlamak zorunda kalması
C-Ağır mali yükümlülükler altına girmesi
D-Toprak kaybetmesi
E-Cumhuriyet'in ilan edilmesi

22. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Anlaşma Devletleri adına imzalayan Amiral Calthorp Türk temsilcilerine aşağıdakilerden hangisi hakkında özel garanti vermiştir?
A-Limanlardan yararlanabilmek için Osmanlı Devleti'nden izin alınacağı
B-Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının sınırlandırılmayacağı
C-Yunan donanmasının İstanbul'a çıkarılmayacağı…
D-Boğazların Osmanlı Devleti kontrolüne bırakılacağı
E-Doğu Anadolu topraklarında bir Ermeni devleti kurulmayacağı

23. I. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya'nın pek çok toprağını yitirmesine ve ağır mali yükümlülükler altına girmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A-Versay Barış Antlaşması…
B-Paris Barış Antlaşması
C-Mondros Mütarekesi
D-Berlin Barış Antlaşması
E-Gümrü Antlaşması

24. Rusya'nın Balkan Devletleri'ni örgütleyerek Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan Savaşları'nı başlatmasına cesaret veren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A-İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi
B-Üç İmparator Antlaşması'nın imzalanması
C-Rus çarı ile İngiliz Kralının Reval'deki görüşmesi…
D-Doğu işleri için Üçlü Birleşme Antlaşması'nın yapılması
E-Azınlıklara geniş haklar tanıyan Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
25. Aşağıdakilerden hangisi, Paris Barış Konferansı'na egemen olan ülkelerden biri değildir?
A-Fransa B-Almanya… C-İngiltere D-İtalya E-ABD

26. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ile ilgili değildir?
A-San-Remo Antlaşması
B-Sevr Antlaşması
C-Sykes Picot Antlaşması
D-Paris Barışı…
E-Reval Görüşmesi

27. Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa sürede yurt içinde ve yurtdışında adını duyuran ilk askeri zaferi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Büyük Taarruz'da Yunanlıların hızla geri çekilmelerini sağlaması
B-Arıburnu'na asker çıkaran Antlaşma Devletlerine ait birlikleri durdurması…
C-Bitlis ve Muş'u Rus ordularının kuşatmasından kurtarması
D-Sakarya Savaşı'nda Yunanlıları büyük bir mücadele ile yenmesi
E-İngiliz ve Fransız ordularını kesin olarak geriye püskürterek Çanakkale Cephesi'ni kapatması

28. "Redd-i İlhak" ruhunun ilk doğduğu kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A-Erzurum Kongresi B-Sivas Kongresi C-Büyük İzmir Kongresi… D-Milli Kongre E-Alaşehir Kongresi

29. Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'ya yöneltilecek tehditlere karşı askeri ve siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı aşağıdakilerin hangisinde ele alınmıştır?
A-Vilâyatı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nde
B-İslam İhtilali Komitesi'nde
C-Amasya Görüşmeleri'nde
D-Amasya Tamimi'nde
E-Kars İslam Şurası'nda…

30. Mustafa Kemal Paşa'nın, Hükümetin onayı ve padişahın iradesi ile 9. Ordu Müfettişliğine atanması ile gerçekleştirmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A-Yetki bölgesindeki Osmanlı ordularının terhisini önlemek
B-Türklerin kurduğu direnme örgütlerini ortadan kaldırmak
C-Anadolu'da ulusal bir mücadele başlatmak
D-Ordu ve halk elinde bulunan silah ve cephaneyi güvenli depolarda koruma altına almak
E-Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki asayişin sağlanması ile İngiliz tehdidinden kurtulmak…

31. İstanbul Hükümeti tarafından asayişi sağlamak üzere Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek niyetini açığa çıkaran ilk ve en önemli gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A-Erzurum'da bir kongre toplanması kararının alınması
B-Havza'dan, Harbiye Nezareti'ne çektiği telgraf…
C-Amasya genelgesi
D-Samsun'da halka yaptığı konuşma
E-Kâzım Karabekir'den kolordusunu terhis etmemesini istemesi

32. Ulusal bir bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş haraketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A-Misak-ı Milli'nin ilanıyla
B-Düzenli ordunun kurulmasıyla
C-Amasya Tamimi'nin hazırlanmasıyla…
D-Müdafaa-i Hukuk Dernekleri'nin kurulmasıyla
E-Erzurum'da toplanan Kongre ile

33. Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan bir kongrenin Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri değildir?
A-Kongre sonucu oluşacak örgütün, Ermeni saldırıları karşısında savunma için 15. kolorduya daha çabuk yardım sağlayabilecek olması
B-Yurttaki tek derli toplu askeri gücün Erzurum'da bulunması dolayısıyla burada bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme modelinin kurulabilecek olması
C-İstanbul Hükümeti'nin Erzurum'da yapılacak bir kongreye müdahele edebilecek bir olanağa sahip olmaması…
D-Erzurum ile birlikte önemli bazı Doğu illerinin henüz işgal edilmemiş olması E-Erzurum'da elde edilecek başarının Sivas'ta toplanması planlanan kongreye büyük moral olacağı düşüncesi

34. Yurdun savunulması için bütün ulusal güçlerin toparlanması, Osmanlı Devleti'nin Uluslar Kurumuna alınmasının sağlanması, yurtdışına kurullar göndererek Türklerin uğradıkları haksızlıkların anlatılması gibi amaçları gerçekleştirmek isteyen kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A-Alaşehir Kongresi B-Sivas Kongresi C-Balıkesir Kongresi D-Nazilli Kongresi E-Milli Kongre…

35. Sivas Kongresi sonrasında toplanan kongrelerin hangisinde, yurttaki direnişin bir bütün olduğu ve Doğu ile Batı Anadolu'nun aynı amaç altında birleşmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür?
A-Balıkesir Kongresi B-Alaşehir Kongresi C-Milli Kongre D-Muğla Kongresi… E-Erzurum Kongresi


36. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi öncesinde Damat Ferit Paşa'nın kongreyi engellemek amacıyla uygulamaya koymak istediği taktiklerden biridir?
A-Doğu Anadolu'daki Ermenileri kongre aleyhinde kışkırtmak
B-Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz ajanı olduğu propagandası yapmak
C-Ege bölgesinde ilerleyen Yunanlılarla bir anlaşma yaparak makul bir çizgide durmalarını sağlamak…
D-Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmasını sağlamak
E-Ali Galip'i Mustafa Kemal Paşa'ya suikast amacı ile göndermek

37. Ulusal kurtuluş mücadelesi başlarında, Anadolu'da toplanan birçok kongre arasında yer alan Doğu kongrelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rus ordularını geri püskürtmek için planlar yapmak
B-Irak cephesinde İngilizlere karşı üstünlük sağlamak
C-Batı Bölgelerindeki kongrelere destek vermek
D-Doğu cephesinin kapatılmasını sağlamak
E-Bölgeyi Ermeniler'e karşı savunmak…

38. Yurtseverler tarafından, İstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal oluşum düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A-İkinci Nazilli Kongresi
B-Muğla Kongresi
C-Birinci Nazilli Kongresi
D-İkinci Balıkesir Kongresi
E-Alaşehir Kongresi…

39. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Osmanlı Dernekler Yasası'na göre kurulup etkinlikte bulunmuş olan tüzel bir niteliğe sahip olması
B-İslamist ve turancı bir anlayışla ülkeyi kurtarmayı hedeflemesi…
C-Siyasal bir parti olmamakla beraber, amaca ulaşmak için izlediği yolun siyasal bir nitelik taşıması
D-İttihat ve Terakki Partisi'nin varlığını yitirmesinden sonra doğan boşluğu doldurmuş olması
E-Zaferden sonra rejimin ilk siyasal partisine dönüşmesi

40. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hiçbir zaman, doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kadınların parlamento içinde yer alamaması
B-Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması…
C-Parlamentonun, Mebusan ve Ayan olmak üzere ikili bir nitelik taşıması
D-Güçler ayrılığı ilkesinin çok katı kurallarla işletilmesi
E-Milletvekili seçimlerinde belli oranda vergi verir olma şartının aranması

41. İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ulusalcıların manda ve himaye fikirlerine karşı çıkması
B-Anadolu'nun baskısı ile Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi
C-Sivas Kongresi'nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması
D-Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Antlaşmasını tanımaması
E-Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi…

42. Heyeti-i Temsiliye'nin, dolayısıyla da ulusal kurtuluş hareketinin merkezi aşağıdaki illerden hangisi olmuştur?
A-Erzurum B-İstanbul C-Ankara… D-Sivas E-Amasya

43. Türk tarihinde ilk düzenli siyasal örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
A-İttihat ve Terakki Cemiyeti…
B-Meclis-i Mebusan
C-Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D-Cumhuriyet Halk Fırkası
E-Heyet-i Temsiliye

44. Osmanlı Parlamentosu'nun hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtmamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Milletvekili seçimlerinde belli oranda vergi verir olma şartının aranması
B-Güçler ayrılığı ilkesinin çok katı kurallarla işletilmesi
C-Kadınların parlamento içinde yer alamaması
D-Parlamentonun, Mebusan ve Ayan olmak üzere ikili bir nitelik taşıması
E-Egemenlik hakkının halka verilmemiş olması…

45. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?
A-Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi…
B-Her vekilin kendini seçen meclise karşı sorumlu olması
C-Vekillerin, milletvekilleri arasından ve doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilmesi
D-Yürütme gücünün doğrudan doğruya TBMM içinde olması
E-Ordu ve Kolordu komutanlarının milletvekili olabilmesi

46. Yeni Türkiye Devleti'nin ilk anayasası hangi tarihte ilân edilmiştir?
A-13 Kasım 1918 B-20 Ocak 1921… C-23 Nisan 1920 D-29 Ekim 1923 E-19 Mayıs 1919
47. İlk TBMM'de çeşitli zümre ve grupların oluşmasının, ikinci mecliste yol açtığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A-Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
B-Mecliste birlik ve beraberliğin sağlanması
C-Muhalefetin engellenmesi
D-Siyasal partilerin kurulması…
E-FAnadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

48. İlk TBMM'nin vatana ihanet yasasını kabul etmesi ve İstanbul Hükümeti'ni tanımaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A-İç ayaklanmaları bastırdığının
B-Kararları oybirliği ile aldığının
C-Kendisinin üstünde bir güç tanımadığının…
D-Güçler birliği sistemini benimsediğinin
E-Saltanat sistemini kaldırdığının

49. Büyük Millet Meclisi'nin ilk açış konuşması kim tarafından yapılmıştır?
A-Şerif Bey… B-İsmet İnönü C-Salih Bey D-Mustafa Kemal E-Enver Paşa

50. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal ordu kurulurken yaşanan sorunlarından biri değildir?
A-Halkın, ulusal dava için gerekli özveriyi gösterememesi…
B-Ülkenin büyük bir parasal sıkıntı içinde olması
C-Kırsal kesimlerde bazı padişah yanlıların ulusal davayı engellemeye çalışması
D-Savaş için gerekli malzemelerin giderecek hiçbir sanayi kuruluşunun olmaması
E-Ordu için insan kaynaklarının yetersiz olması

51. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması'nın taraflarından biri değildir?
A-Yunanistan B-Fransa C-İngiltere D-ABD… E-İtalya

52. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Ermenilere bağımsız bir devlet kurma hakkını veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A-Brest-Litowsk Antlaşması
B-Londra Antlaşması
C-Sevr Antlaşması…
D-San-Remo Antlaşması
E-Berlin Antlaşması
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 1 Aralık 2008, 19:24   #2
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Standart

53. Sevr Antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?
A-Azınlıkların Türklerden daha fazla haklara sahip olduğu
B-Misak-ı Milli sınırları içinde bir Osmanlı Devleti'nin bırakılmış olduğu…
C-Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde Anlaşma Devletleri denetiminde yeni devletler kurulacağı
D-Osmanlı Devleti'nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona erdiği
E-Ege Bölgesinin yönetiminin Yunanistan'ın eline geçtiği

54. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
A-Halka yeni vergiler konması
B-Posta havalelerinin geciktirilmesi
C-Bankalardaki paralara el konulması
D-İngilizlerden parasal destek sağlanması…
E-Vergi oranlarının artırılması

55. Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazilik" ve "Mareşallik" rütbesi, hangi savaştan sonra verilmiştir?
A-Sakarya Savaşı…
B-İkinci İnönü Savaşı
C-Büyük Taarruz
D-Arıburnu Zaferi
E-Birinci İnönü Zaferi

56. İngilizlerin TBMM üzerinde ılımlı bir baskı kurarak Sevr Barışını kabul ettirebileceğini düşünmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A-İngiltere'nin barış anlaşmasını bir olup bittiye getirerek kabul ettirmek istemesinin
B-Diğer devletlerin İngilizlere o güne kadar verdiği desteği çekmiş olmasının
C-İngiltere'nin, Anadolu hareketinin tam bağımsızlık ve yurdun bölünmezliği ilkesine olan bağlılığını kavrayamamış olmasının…
D-İngiltere'nin, Anadolu'daki hükümet ile ancak ılımlı bir tutum izleyerek uzlaşma sağlanabileceğini anlamış olmasının
E-Anadolu hükümetinin İngiltere ile uzlaşma isteği içerisinde olmasının

57. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
A-İzmir'in Yunanistan'a verileceğinin kesinleşmesi
B-Sevr Barışı'nın tanınması
C-İngiliz-Yunan işbirliğinin sona ermesi
D-TBMM Hükümeti'nin varlığının, itilaf devletlerince kabul edilmesi…
E-Anlaşma Devletlerinin İstanbul'dan çekilmek istemesi

58. TBMM'yi tanıyarak işbirliği içine giren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rusya… B-Almanya C-ABD D-İtalya E-Japonya

59. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Zaferi'nin sonuçlarından biri değildir?
A-TBMM ile kurulan düzenin sağlam ve kalıcı olduğunun anlaşılması…
B-TBMM Hükümetine Sovyetler gibi sağlam bir bağlaşık kazandırması
C-Anlaşma Devletleri arasındaki çekişmelerin su yüzüne çıkması
D-TBMM'nin otorite ve saygınlığının artması
E-Anlaşma Devletleri ile görüşme masasına oturulabileceğini göstermesi

60. İtalyanların, işgal ettiği bölgede bir işgal gücü gibi davranmayıp sempati toplamak ve bu yolla ekonomik nüfuz kurmak şekline dönüşen siyasetinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-İşgal eylemine yavaş yavaş son vermek istemesi
B-İşgal ettiği bölgede bir koloni kurmak istemesi
C-Ege Bölgesi'nin Yunanlılara verilmesi…
D-Anadolu'daki hükümet ile iyi ilişkiler kurarak bölgenin denetiminin kendisine verilmesini sağlamak istemesi
E-italya'nın, işgal bölgesindeki Fransızlarla nüfuz mücadelesine girmesi

61. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Yeni Türk Devleti'nin Adalar konusunda ısrar edememesi
B-Lozan'daki Türk temsilcilerinin başarılı bir politika izleyememesi
C-Ege adalarının Misak-ı Milli ile saptanan sınırlar içinde olmaması…
D-Adaları vermek istemeyen Yunanlıların İngilizler tarafından desteklenmesi
E-Ege adalarında nüfus yoğunluğunun Rumlarda olması

62. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
A-Mudanya Ateşkes Antlaşması
B-Sevr Barış Antlaşması
C-Lozan Barış Antlaşması…
D-Gümrü Antlaşması
E-Mondros Mütarekesi

63. Saltanat, hangi tarihte kaldırılmıştır?
A-1923 B-1919 C-1921 D-1922… E-1920

64. Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlar'da varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A-Mondros Ateşkes Antlaşması'nın
B-Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın…
C-Moskova Antlaşması'nın
D-Londra Antlaşması'nın
E-Ankara Antlaşması'nın

65. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
A-Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü yabancı gözetim ve denetimine son verilmesi
B-Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
C-Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
D-Musul sorununun iki görüşmelere bırakılması
E-Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam savunma ve denetim hakkının tanınması…

66. Aşağıdakilerden hangisi, tarafların Mudanya Ateşkesi ile üzerinde anlaştıkları noktalardan biri değildir?
A-Doğu Trakya'da boşaltılan yerlerin ilk önce Anlaşma Devletlerinin temsilcilerine daha sonra da Türk memurlarına bırakılması
B-Boğazlar ile İstanbul'un denetiminin TBMM hükümetine bırakılması…
C-Meriç'in batısında güvenliği sağlamak amacıyla Anlaşma Devletlerince bir miktar asker bulundurulması
D-Doğu Trakya'nın ateşkesin imzalanmasından sonra on beş gün içinde boşaltılması
E-Barış sağlanıncaya kadar TBMM hükümetinin sekiz bin jandarma erini Doğu Trakya'da tutabilmesi

67. Aşağıdakilerden hangisi 1923 yılı Ekim ayında ortaya çıkan hükümet bunalımının nedenlerinden biridir?
A-Hükümet üyelerinin tek tek meclisten seçilmesi…
B-Başkomutanlık süresinin uzatılması
C-Cumhuriyetin ilân edilmesi
D-Malta'daki sürgünlerin serbest bırakılması
E-Halifeliğin kaldırılması

68. Musul-Kerkük üzerine bir askeri hareket yapılmasını engelleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Çok partili siyasal sisteme geçilmesi
B-Şeyh Sait Ayaklanması…
C-Menemen olayı
D-Atatürk'e suikast girişiminde bulunulması
E-Çerkez Ethem olayı69. Türk-Irak sınırı aşağıdakilerin hangisinde çizilmiştir?
A-Lozan Antlaşması'nda
B-Ankara Antlaşması'nda
C-Mudanya Ateşkesi'nde
D-Londra Antlaşması'nda
E-Uluslar Kurumu'nda…

70. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan tepki çevrelerinin oluşturduğu gruplardan biri değildir?
A-Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte halifesiz bir toplum düşünemeyenler
B-Devrimi her yönü ile benimseyip çağdaş bir devlet yaratmak için her şeyi göze alanlar…
C-Devrim adımlarını benimseyen ancak bunların çerçevesini çizemeyerek iktidara geçmeye çalışanlar
D-Halifesiz bir Cumhuriyeti kabullenmekle birlikte daha ileriye gidilmesini istemeyenler
E-Cumhuriyete ve Halifeliğin kaldırılmasına kesinlikle karşı olanlar

71. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası "Parti dinsel düşüncelere ve inançlara saygılıdır" maddesini programına almakla hangi tarihsel ve toplumsal gerçeği kavrayamadığını göstermiştir?
A-Evrimsel gelişmenin dinsel kalıplar içinde sürüp gitmesi gerektiğini
B-Bir siyasal partinin dinsel inançlara saygılı olmasının hiçbir biçimde kınanamayacağını
C-Evrimsel yolla demokrasinin gelişmesi için gerekli altyapının kurulamayacağını
D-Çağdaşlaşma karşıtı düşüncelerin parti içinde yuvalanabileceğini…
E-Türk toplumunun evrimsel gelişmeyi sağlayamadığı için devrime gittiğini

72. Şeyh Sait Ayaklanması, hangi bölgede çıkmıştır?
A-Ege Bölgesi ve Akdeniz'in batı bölümünde
B-Orta ve Doğu Karadeniz'in tamamında
C-Ege Bölgesi'nde
D-Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde…
E-İç Anadolu'da

73. Kadınlara, siyasal hayata katılma hakkını tanıyan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A-1982 Anayasası B-1961 Anayasası C-1876 Kanun-i Esasi D-1921 Anayasası E-1924 Anayasası…

74. TBMM'nin "kuruculuk" niteliği aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A-1924 Anayasası ile…
B-1982 Anayasası ile
C-1923 Anayasa değişikliği ile
D-1961 Anayasası ile
E-1921 Anayasası ile

75. 1924 Anayasası hazırlanırken hangi ilke esas alınmıştır?
A-Güçler Ayrılığı B-Parlamenter Sistem C-Başkanlık Sistemi D-Güçler Birliği… E-Liberal Sistem

76. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının meclisin işleyişi ile ilgili olarak öngördüğü ilkelerden biri değildir?
A-Hükümetin, Cumhurbaşkanı'na başvurup Meclis'in dağıtılmasını isteme hakkı olması…
B-Başbakanın, Cumhurbaşkanı tarafından atanması
C-Hükümetin bir program hazırlayarak meclisten güvenoyu almak zorunda olması
D-Bakanların, Başbakan tarafından belirlenmesi
E-Meclise, hükümeti her zaman denetleme ve düşürme hakkı verilmiş olması

77. 1982 Anayasası'na göre Danışma Meclisi Üyeleri nasıl belirlenmiştir?
A-Milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla
B-Doğrudan halkın seçimiyle
C-Milli Güvenlik Kurulu'nun atamasıyla…
D-Başbakan'ın seçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla
E-Milletvekilleri arasından ve yine onların oy çokluğu ile

78. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A-1909 Anayasası B-1982 Anayasası C-1924 Anayasası D-1961 Anayasası… E-1921 Anayasası

79. 1876 Anayasasının varlığını kesin olarak ortadan kaldıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Teşkilatı Esasiye Kanununun ilanı
B-Cumhuriyetin ilanı
C-TBMM'nin açılması
D-Saltanatın kaldırılması…
E-Lozan Antlaşmasının imzalanması

80. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin eğitim konusundaki atılımlarından biri değildir?
A-Batı ve Doğu kültürünün önemli eserlerinin Türçeye çevrilmesi
B-Teknik öğretimin temellerinin atılması
C-Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılarak eğitim sisteminin düzenlenmesi…
D-Yeni yükseköğretim kurumlarının açılması
E-Eğitimin halka yayılması çabasına ağırlık verilmesi
81. Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Halkın, konuyla ilgili yoğun talepte bulunması
B-Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçsüzleşmesi
C-Ekonomik sıkıntıların yoğunlaşması
D-İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olması
E-Birleşmiş Milletler Örgütü'ne girilmiş olması…

82.
Üniversite reformu
Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Din adamlarının kılıklarının düzenlenmesi
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaya başlaması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-IV, II, III, I B-IV, I, II, III C-II, IV, I, III… D-III, II, I, IV E-I, III, IV, II

83. 1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek…
B-Gereksiz fabrikalar açmak
C-Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
D-Dış politikada denge politikası izlemek
E-Askeri harcamaları kısmak

84. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Halifeliğin kaldırılması…
B-Saltanatın kaldırılması
C-Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi
D-Şeyh Sait Ayaklanması
E-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

85. Aşağıdakilerden hangisi Menemen olayının sonuçlarından biri değildir?
A-Devrim karşıtı düşünce ve eylemlerin baskı altına alınması gerektiğinin anlaşılması…
B-Türk çağdaşlaşmasının özellikleri hakkında, yığınlara dönük eğitici etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğinin anlaşılması
C-Gençlik, halk ve devrimci kadro arasında daha sağlam bağların kurulması gerektiğinin anlaşılması
D-Türkiye'de çok partili hayata bir süre daha geçilemeyeceğinin anlaşılması
E-Devrimlerin karşısındaki tehlikenin henüz geçmediğini göstererek yöneticileri daha dikkatli olmaya özendirmesi

86. Aşağıdakilerden hangisi Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir?
A-Hatay parlamentosunda Türkiye ile birleşme kararının alınması
B-İngiltere'nin Türkiye'den yana arabuluculuk görevini üstlenmesi
C-Fransa'nın Hatay'ın yarı bağımsız olarak varlığını sürdürmesi isteğinden ödün vermemesi…
D-Fransa'nın Suriye'deki mandasını bırakmak istemesi
E-Uluslar Kurumunun denetiminde olan Hatay parlamentosunu oluşturacak seçimlerin Fransızlar tarafından yürütülememesi

87. Boğazlar konusu, hangi anlaşmayla kesin olarak çözümlenmiştir?
A-Montrö Sözleşmesi…
B-Paris Antlaşması
C-Moskova Antlaşması
D-Gümrü Antlaşması
E-Lozan Antlaşması

88. Aşağıdakilerden hangisi Hatay'ın anavatana katılmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir?
A-Sorunun Türkiye tarafından Uluslar Kurumu'na götürülmesi
B-Fransa'nın Suriye'deki mandasını bırakmak istemesi
C-Hatay Parlamentosunun Türkiye ile birleşme kararı vermesi
D-Uluslar Kurumu'nun Hatay'ın tam bağımsızlığını kabul etmesi…
E- Fransa ile Suriye arasında Hatay'ı Suriye'ye katan bir antlaşma yapılması

89. Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A-NATO
B-Birleşmiş Milletler
C-Avrupa Konseyi…
D-Avrupa Topluluğu
E-CENTO
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Alt 15 Mayıs 2009, 17:38   #3
safinaz_as
Junior Member
 
safinaz_as - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15 Mayıs 2009
Bulunduğu yer: Manisa
Mesajlar: 1
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : safinaz_as is an unknown quantity at this point
Standart

Paylaşım için teşekkürler.Cevapları nerede bulurum acaba.
safinaz_as isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru

Copyright © 2007-2009 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 89 Soru. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 09:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne