GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 2. Sınıf

2. Sınıf 2. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 1 Aralık 2008, 18:14   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1

Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1

Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1
Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1
.) Aşağıdakilerden hangisi komandit şirketin özelliklerinden değildir?
A) Birisi komanditer olmak üzere iki ortak bulunur.
B) İflasa tabidirler.
C) Şirket olarak vergi verirler.
D) Komandite ortağın ölümü şirketi sona erdirir.
E) Ticaret unvanı vardır.
AÇIKLAMA: Komandit şirketten tüzel kişilik olarak vergi vermezler. Ortaklar gelir vergisi verirler.

2.) Komandit şirketlerde kâr zarar dağıtım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kâr sözleşme hükümlerine göre dağıtılır.
B) Sözleşmede zararın dağıtımına ilişkin hüküm yoksa zarar da kâr hükümlerine göre dağıtılır.
C) Kâr sermaye paylarına göre dağıtılabilir.
D) Sözleşmede kâr veya zararın dağıtımına ilişkin hüküm yoksa kâr ve zarar sermaye pay-larına oranlı olarak dağıtılır.
E) Komanditer ortak, geçmiş yıllardan payına düşen zararı karşılamadan kâr payı alamaz.
AÇIKLAMA: Kâr dağıtımında böyle bir kural yoktur.

3.) Tedrici kuruluşta sermayenin kaçta kaçı halka senet satılarak karşılanır?
A) %10
B) %100
C) %80
D) %90
E) %20
AÇIKLAMA: Tedrici kuruluşta kurucu ortakları sermayenin % 10’nu taahhüt ederler. Sermayenin geri kalan % 90’nı ise halka senet satılarak karşılanır.

4.) Limited şirket en az kaç kişiyle kurulur?
A) 2
B) 5
C) 1
D) 7
E) 10
AÇIKLAMA: Limited şirket en az iki ortakla kurulur.

5.) Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde dağılma ve dağıtılma nedenlerinden değildir?
A) Amaca ulaşamama
B) Şirket süresinin sona ermesi
C) Ortaklardan birinin ölümü
D) Sermayeyi arttıramama
E) Diğer şirketlerle birleşme
AÇIKLAMA: Şirketin sermayesini arttıramaması dağılma nedenlerinden değildir.

6.) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun yapacağı işlemlerden değildir?
A) Muhasebe defterlerini tutmak
B) Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlemek
C) Varlıkları satmak
D) Alacakları tahsil etmek
E) Mal alımlarını kontrol etmek
AÇIKLAMA: Mal alımları tasfiye işlemi olmadığı için tasfiye memuru kontrol edemez.

7.) A kollektif B kollektif ile birleşerek C kollektifi oluşturacaklardır. A kollektif C kollektife 1000.000TL taahhütte bulunmuş ve taahhüdüne karşılık varlık ve borçlarını aşağıdaki şekilde devretmiştir. Kasa 30.000 TL T.Mallar 50.000 TL Bankalar 40.000 TL Demirbaşlar 20.000TL Satıcılar 35.000TL C kollektif A kollektife olan 5000TL borcunu hangi hesabın neresinde gösterecektir?
A) Sermaye Hesabının alacağında
B) Ortaklardan Alacaklar Hesabının borcunda
C) Ortaklara Borçlar Hesabının alacağında
D) Kasa Hesabının borcunda
E) Satıcılar Hesabının alacağında
AÇIKLAMA: C kollektifin A kollektife olan borcu ortaklara borçlar hesabında gösterilir.

8.) Birleşme sırasında devir koşulları nedeniyle birleşen şirketin kârı varsa bu kâr hangi hesabın neresinde gösterilir?
A) Dönem Kârı Hesabının alacağında
B) Olağandışı Gider ve Zararları Hesabının borcunda
C) Olağandışı Gelir ve Kârları Hesabının alacağında
D) Birleşme Kârı Hesabının alacağında
E) Birleşme Kârı Hesabının borcunda
AÇIKLAMA: Birleşen şirket birleşme sonucu kâr yaparsa bu kârı Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabının alacağında gösterilir.

9.) Şahıs şirketlerinde tür değiştirme için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme değişikliği gerekir.
B) Kollektifin komandite dönüşmesi halinde komanditer ortak bu sıfatını kaybeder.
C) Komanditin kollektife dönüşmesi halinde komanditer ortak sınırsız sorumlu olur..
D) Komanditin kollektife dönüşmesi halinde ortakların kazanan ticari kazanç olur.
E) Kollektifin komandite dönüşmesi komanditer ortağın kazancı menkul sermaye iradı olur.
AÇIKLAMA: Kollektif şirkette komanditer ortak olmadığı için, bu şık yanlıştır.

10.) Ortaklarla yapılan toplam işlem miktarı 10.000.000TL gelir gider farkı 3.000.000TL ortak olmayan kişilerle yapılan toplam işlem miktarı 2.000.000TL. Ortak Veli'nin kooperatifle yaptığı işlem miktarı 50.000.000TL ise Veli'nin alacağı risturn miktarını bulunuz?
A) 12.500.000TL
B) 20.000.000TL
C) 30.000.000TL
D) 40.000.000TL
E) 5.000.000TL
AÇIKLAMA:

11.) Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Dönem Net Kârı
B) Olağanüstü Yedekler
C) Kâr yedekleri
D) Hisse Senedi İptal Kârları
E) Hisse Senedi İhraç Primleri
AÇIKLAMA: Sermaye artışı için çıkarılan hisse senedi nominal bedelin üzerinde satılması durumunda aradaki fark hisse senedi ihraç primleri hesabında gösterilir.

12.) Belirli bir ünvana sahip esas sermayesi belirli paylara bölünmüş borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirkete ne ad verilir?
A) Anonim şirket
B) Limited şirket
C) Kollektif şirket
D) Adi şirket
E) Hisseli komandit
AÇIKLAMA: Yukarıdaki tanım anonim şirketin tanımıdır.

13.) Asgari kurumlar vergisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kurumlar vergisinin % 70’dir.
B) Geçici kurumlar vergisinin % 70’dir.
C) İndirim ve İstinalardan önceki kazancın % 20’sidir.
D) Kurumlar vergisi matrahının % 20’sidir.
E) Kurumlar vergisinin % 20’sidir.
AÇIKLAMA: Asgari kurumlar vergisi şirketin ödeyeceği en az kurumlar vergisini gösterir. Asgari kurumlar vergisi indirim ve istisnalardan önceki kazancın %70 dir.

14.) Gelir vergisi matrahı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Kanunen kabul edilmeyen giderler ticari kâra eklenir.
B) Vergiden muaf gelirler ticari kârdan düşülür.
C) İştirak kazançları düşülür.
D) Kurumlar vergisi düşülür.
E) İndirilecek değerleme farkları ilave edilir.
AÇIKLAMA: İndirilecek değerleme farkları vergi matrahından düşülür.

15.) Yasada veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir şirketin kendiliğinden faaliyetine son vermesine ne ad verilir?
A) Dağılma (infisah)
B) Dağıtılma (fesih)
C) Tasfiye
D) Birleşme
E) Kapanma
AÇIKLAMA: Yukarıdaki tanım dağılmanın tanımıdır.

16.) Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin muhasebe yönetmeliği gereği tutmak zorunda olduğu yardımcı defterlerden biri değildir?
A) Stok giriş –çıkış defteri
B) Sabit varlıklar ve demirbaş defteri
C) Kıymetli evrak defteri
D) Teftiş defteri
E) Karar defteri
AÇIKLAMA: Karar defteri tutmak zorunda oldukları zorunlu defterlerdendir.

17.) Komandit şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birisi komanditer ortak olmak koşuluyla iki ortak bulunur.
B) Komanditer ortak tüzel kişi olabilir.
C) Komantide ortağın ismi şirket unvanında yer almak zorundadır.
D) Şirketin yönetimi komanditer ortağa aittir.
E) Komanditer ortağın kazancına menkul sermaye iradı denir.
AÇIKLAMA: Şirket yönetimi komandite ortağa aittir.

18.) Anonim şirket kurulurken yapılacak ilk kayıtta hangi hesap borç kaydı verir?
A) Ödenmiş Sermaye Hs
B) Sermaye Hesabı
C) Kasa Hesabı
D) Ödenmemiş Sermaye Hs
E) T. Mallar Hesabı
AÇIKLAMA: Yapılması gereken kayıt şöyledir: @@formul379.gif@@

19.) AŞ’lerin Ani kuruluşunda nakti sermayenin kaçta kaçı 3 ay içinde şirkete ödenmek zorundadır?
A) % 25
B) % 50
C) Tamamı
D) % 10
E) % 90
AÇIKLAMA: Ani kuruluşta nakti sermayenin dörtte biri (% 25) 3 ay içinde şirkete ödenmek zorundadır.

20.) Ödenmiş sermaye 2.000.000.000TL Dönem kârı 1.000.000.000TL Kanunen kabul edilmeyen giderler 100.000.000TL İştirak kazançları 200.000.000TL Aile şirketi olan bu anonim şirketin I.Temettü miktarını bulunuz.
A) 50.000.000
B) 100.000.000
C) 150.000.000
D) 200.000.000
E) 400.000.000
AÇIKLAMA: Aile anonim şirketlerinde I. Temettü oranı ödenmiş sermayenin %5 dir. Ödenmiş sermaye; 2.000.000.000 % 5 = 100.000.000TL

21.) Aşağıdaki yedeklerden hangisi yasa koruyucu tarafından zorunlu tutulmuştur?
A) Ödenmiş sermaye
B) Olağanüstü yedek
C) II. Tertip yedek
D) Statü yedek
E) Özel fonlar
AÇIKLAMA: TTK’ya göre I. Tertip yasal yedek ile II. Tertip yasal yedeğin ayrılması zorunludur.

22.) Limited şirket ortakları taahhütlerini peşin olarak yerine getirdiğinde hangi hesap alacak kaydı verir?
A) Sermaye
B) Ödenmemiş sermaye
C) Kasa
D) Ödenmiş sermaye
E) Ortaklara borçlar
AÇIKLAMA: Yapılması gereken kayıt şöyledir:@@formul385.gif@@

23.) @@formul387.gif@@ Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
A) Sermayenin azaltılması
B) Sermayenin arttırılması
C) Ortaktan alacağın tahsiline
D) Kârın dağıtımına
E) Taahhüdün kısmen yerine getirilmesi
AÇIKLAMA: Yukarıdaki kayıt sermayenin azaltılmasına aittir.

24.) Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde dağıtma ve dağıtılma nedenlerinden değildir?
A) Amaca ulaşamama
B) Şirketin iflası
C) Başka şirketlerle birleşme
D) Şirket süresinin sona ermesi
E) Ortak sayısının 5’in altına düşmesi
AÇIKLAMA: Şahıs şirketlerinde en az iki ortak bulunacağı için ortak sayısı 5’in altında olabilir.

25.) Bir anonim şirketin diğer bir anonim şirketi tür varlık ve borçları ile içine almasına ne ad verilir?
A) Birleşme
B) Tasfiye
C) Devralma
D) Kuruluş
E) Sermaye arttırımı
AÇIKLAMA: Yukarıdaki tanım devralmanın tanımıdır.

26.) A kollektif ile B kollektif birleşerek C kollektif oluşturduklarında, C kollektifin yapacağı ilk kayıtta hangi hesap borç kaydı verir?
A) Sermaye
B) Ödenmiş Sermaye
C) Ödenmemiş Sermaye
D) Kasa
E) Ortaklara borçlar
AÇIKLAMA: Yeni kurulan C kollektif diğer şirketler gibi ilk kuruluşta taahhüt kaydı yapar. Taahhüt kaydı şöyledir:@@formul393.gif@@

27.) Kooperatif kuruluşunda yapılacak ilk kayıtta hangi hesap alacak kaydı verir?
A) Sermaye Hesabı
B) Ödenmiş Sermaye Hs
C) Kasa Hesabı
D) Bloke Paralar Hesabı
E) Bankalar Hesabı
AÇIKLAMA: Yapılacak kayıt şöyledir:@@formul395.gif@@

28.) Kooperatifler konumuna bağlı olan kooperatifler bu kanunda hüküm bulunmadığı durumlarda hangi kanun hükümlerine bağlıdırlar?
A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Türk Ticaret Kanunu
D) Fon Kanunlar
E) Vergi Kanunları
AÇIKLAMA: Kooperatifler, Kooperatifler Kanununda hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanununa bağlıdır.

29.) @@formul399.gif@@ Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
A) Blokajın çözülmesi
B) Bloke paralar hesabına para yatırılması
C) Bankadaki paranın tahsili
D) Taahhüdün nakit olarak yerine getirilmesi
E) Ortakların taahhütlerini bankaya yatırmaları
AÇIKLAMA: Bankaya bloke edilen paranın kooperatif tarafından çekilmesi durumunda yukarıdaki kayıt yapılır.

30.) Kooperatiflerde gelir gider farkından aşağıdakilerden hangisi ayrılmaz?
A) % 10 yedek akçe
B) % 1 tanıtım ve eğitim hizmetleri fonu
C) %25 kurumlar vergisi
D) Ortaklar ve personel için yardım fonu
E) Ortaklara dağıtılacak risturn
AÇIKLAMA: Kooperatifler Kurumlar ve Gelir Vergisinden muaftır.
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1

Copyright © 2007-2009 Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 1. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 20:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne