GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 2. Sınıf

2. Sınıf 2. sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 1 Aralık 2008, 18:13   #1
by_reflex
Senior Member
 
by_reflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 1 Aralık 2008
Bulunduğu yer: ukrayna
Mesajlar: 603
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : by_reflex is an unknown quantity at this point
Lightbulb Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3
Muhasebe Uygulamaları Deneme sınavı 3
1-) Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzerine nazaran sahip olacağı değere ne ad verilir ?
A) Mukayyet değer
B) Emsal bedel
C) Maliyet bedeli
D) Rayiç bedel
E) Vergi değeri

2-) A İşletmesine ait aşağıdaki bilgilere göre dönem karı yada zararı kaç TL'dır ? Dönem başı varlıklar 400 milyon Dönem başı borçlar 100 milyon Dönem sonu varlıklar 700 milyon Dönem sonu borçlar 250 milyon Dönem içi çekilen değerler 100 milyon Dönem içi eklenen 50 milyon
A) 100 milyon zarar
B) 150 milyon kar
C) 200 milyon kar
D) 200 milyon zarar
E) 100 milyon kar

3-) Aşağıdaki işlemlrin hangisinin sonucunda "Bankalar Hesabı" borçlandırılır ?
A) Bankalara sağlanan krediler için sözleşme yapıldığında
B) Bankalardaki mevduat hsaplarına para yatırıldığında
C) Bankalardaki kredi hesaplarından para çekildiğinde
D) Bankalardaki hesaplardan para çekildiğinde
E) Satıcılara çek verildiğinde

4-) Aşağıdakilerden hangisi, uzun vadli yatırım amacı ile işletmelerin hisse senedi ve tahvil satın alma amaçlarından değildir ?
A) Kısa sürede para kazanmak
B) Diğer bir şirketin yönetimine katılmak
C) Rizikoyu dağıtarak devamlı gelir sağlamak
D) Özel fonlar tesis etmek
E) Diğer işletmelerle iş ilişkileri kurmak

5-) ŞEKİL VAR !!! Tahvillere ilişkin olarak yapılan, yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir ?
A) Tahvillere faiz ödenmesi
B) Kar payı tahakkuku
C) Gelir tahakkuku
D) Gelir tahsilatı
E) Kar payı ödemeleri

6-) ŞEKİL VAR !!! Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisin aittir ?
A) Bir alacak senedinin teminata verilmesine
B) Senedli bir alacağın iskonto ettirilmesine
C) Şüpheli bir alacağın değersiz alacak haline gelmesine
D) Senedli bir alacağın tahsil edilmesine
E) Senedli bir alacağın şüpheli alacak haline gelkmesine

7-) Devamlı envanter yönteminde fire olması halinde mala ilişkin hangi kayıt yapılmalıdır ?
A) Şekil Var
B) Şekil Var
C) Şekil Var
D) Şekil Var
E) Şekil Var

8-) Şekiller VAR !!! Dönem sonu mal mevcudu 400.000.000 TL olduğuna göre brüt satış karı kaç TL'dır ?
A) 150.000.000
B) 350.000.000
C) 100.000.000
D) 275.000.000
E) 75.000.000

9-) İşletme stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerlense dönem sonundaki Y cinsi malların değeri kaç TL olur ?
A) 42.000.000
B) 40.000.000
C) 73.500.000
D) 70.300.000
E) 52.000.000

10-) İşletme stoklarını ilk giren ilk çıkar yöntemine göre değerlerse dönem sonundaki Y cinsi malların değeri kaç olur ?
A) 54.000.000
B) 42.000.000
C) 40.000.000
D) 70.000.000
E) 45.000.000

11-) İşletme 10 Eylül 1995 tarihinde 6.000.000.000 TL'ya binek arabası almıştır. Dönem sonunda bu arabaya %20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Bu taşıt için 1995 yılında ayrılması gereken amortisman payı ne kadardır ?
A) 1.200.000.000
B) 2.400.000.000
C) 400.000.000
D) 300.000.000
E) 800.000.000

12-) Maliyeti 800.000.000 TL Birikmiş Amortismanı 200.000.000 TL olan Taşıtlar %70 oranında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Bu işlemle ilgili muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Şkil var
B) Şekil var
C) Şekil var
D) Şekil var
E) Şekil var

13-) İşletmenin (A) Bankasındaki kredi hesabına yatırılan 50.000.000 liranın, yanlışlıkla (B) Bankasındaki kredi hesabına yatırılmış gibi kaydedildiği belirlenmiştir. Bu işleme ilişkin düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Şekil var
B) Şekil Var
C) Şekil var
D) şekil var
E) şekil var

14-) Sermaye artırımına giden anonim şirketlerin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde bir bedelle çıkartması durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir ?
A) Dönem Net Karı
B) Olağanüstü Yedekler
C) Kar Yedekleri
D) Hisse Senedi İptal Karları
E) Hisse Senedi İhraç Primleri

15-) "Ödenmemiş Sermaye" hangi tabloda ve ne şekilde ödenir ?
A) Bilançonun pasifinde, öz kaynaklardan indirim olarak
B) Bilançonun aktifinde, ortaklardan alacaklar olarak
C) Bilançonun pasifinde, sermaye yedeği olarak
D) Bilançonun pasifinde, geçmiş yıllar zararı olarak
E) Gelir tablosunda, net dönem karından indirim olarak

16-) İşletmenin Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabında görülen 50 milyon TL.'nın 20 milyon TL'sinin gelecek hesap dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Bu durumda aşağıdaki ayarlama kayıtlarından hangisi yapılır ?
A) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 20 milyon TL alacaklandırılır
B) Gelecek aylara ait gelirler hesabı 20 milyon borçlandırılır
C) Gelecek aylara ait gelirler hesabı 20 milyon alacaklandırılır
D) Kar ve zarar hesabı 200 milyon TL alacaklandırılır
E) Peşin ödenmiş giderler hesabı 20 milyon TL borçlandırılır

17-) Şekil VAR !!! Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır ?
A) Dönem Karı veya Zararı Hesabı
B) Satıştan İade Hesabı
C) Karşılık Gideri Hesabı
D) Reeskont Faiz Geliri Hesabı
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

18-) Aşağıdakilerden hangisi Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilmez ?
A) Finansman giderleri
B) Satılan malın maliyeti
C) Gelecek yıllara ait giderler
D) Reeskont faiz giderleri
E) Amortisman gideri

19-) Aşağıdakilerden hangisi "Sermaye Şirketleri"nin özelliklerinden biri değildir ?
A) Ortakların, gerçek ve tüzel kişilerden oluşması
B) Sermayelerin paylara bölünmüş olması
C) Her ortağın eşit oy hakkında sahip olması
D) Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları
E) Kişisel emeğin, sermaye olarak konulmaması

20-) Aşağıdakilerden hangisi "Sermaye Şirketleri"nin özelliklerinden biri değildir ?
A) Ortakların, gerçek ve tüzel kişilerden oluşması
B) Sermayelerin paylara bölünmüş olması
C) Her ortağın eşit oy hakkında sahip olması
D) Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları
E) Kişisel emeğin, sermaye olarak konulmaması

21-) Aşağıdakilerden hangisi, Adi şirketlerin bir özelliği olabilir ?
A) Tüzel kişiliğin olması
B) Şİrket sözleşmesinin sözlü olması
C) Kuruluşun şekle tabi olması
D) Bir ticaret unvanına sahip olması
E) Ortakların tüzel kişi olması

22-) Şekil Var !!! Kollektif şirket kuruluşunda yapılan yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir ?
A) Şirkete mal alınması
B) Para ve mal verilerek sermaye taahüdünün yerine getirilmesi
C) Sermaye taahhüdünün kaydı
D) Ortakların sermaye artırım taahhüdünde bulunmaları
E) Sermaye azalmaları

23-) ŞEKİL VAR !!! Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir ?
A) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
B) Sermaye taahhüdüne
C) Sermaye taahhüdünün cari hesaplara devri
D) Ortakların ayrılmasına
E) Yeni ortak alınmasına

24-) ŞEKİL VAR !!! Komandit Şirketlerde yukarıdaki yevmiye maddesi hangi işleme aittir ?
A) Karın sermayeye eklenmesine
B) Kardan Gelir Vergisi ödenmesine
C) Karın ortaklara nakden ödenmesine
D) Karın sermaye taahhüdünde kullanılmasına
E) Karın ortaklara dağıtılmasına

25-) (P) ve Ortağı Komantid Şirketi'nde ortakların sermaye payları şöyledir : K.dite Ort. (P) 2,5 milyar K.diter Ort. (Y) 1,5 milyar Şti'in 1991 kar payı 500 milyonKomandite ortak (P)'ye karın %20'si yönetici payı olarak verildikten sonra kalan ortaklara sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır. Komandite (P)'nin alacağı toplam kar payı ne kadardır ?
A) 100.000.000 TL
B) 150.000.000 TL
C) 350.000.000 TL
D) 250.000.000 TL
E) 400.000.000 TL

26-) Şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahüt edildiği, kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ani
B) Tedrici
C) Kayıtlı
D) Yeni
E) Halka açık

27-) Anonim şirketin "sermaye artırımı" aşamasında katlandığı giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir ?
A) Reeskont Faiz Giderleri Hesabında
B) Borçlu Nazım Hesaplarda
C) Özel Maliyetler Hesabında
D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabında
E) Finansman Giderleri Hesabında

28-) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin tedrici şekilde kurulmaları konusunda yapmaları gereken işlemlerden biri değildir ?
A) Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
C) Halka başvurulması
D) Şirket genel kurulunun toplanarak kuruluş kararının alınması
E) Nakdi sermayenin 1/4'ünün ödenmesi

29-) Bir anonim şirketin sermayesi 20 milyar lira, ödenmemiş sermayesi 5 milyar lira, dönem karı 2 milyar liradır.Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe tutarı kaç liradır ?
A) 200.000.000 TL
B) 1.000.000.000 TL
C) 750.000.000 TL
D) 100.000.000 TL
E) 500.000.000 TL

30-) Mali Karın hesaplanmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz ?
A) Değerleme farkları
B) I. Tertip yedek akçe
C) Vergiden muaf gelirler
D) İşletmeden çekilen değer
E) Kanunen kabul edilmeyen gider

31-) "Kooperatifler ve Birlikler Muhasebe Yönetmeliğine" göre, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir ?
A) Envanter Defteri
B) Günlük Kasa Defteri
C) Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri
D) Karar Defteri
E) Ortaklar Defteri

Soru No. Doğru Cevap
1 B
2 C
3 B
4 A
5 C
6 E
7 E
8 A
9 E
10 A
11 A
12 C
13 C
14 E
15 A
16 C
17 D
18 C
19 C
20 C
21 B
22 B
23 C
24 E
25 C
26 A
27 E
28 E
29 D
30 B
31 C
by_reflex isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3

Copyright © 2007-2009 Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3 konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3 ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about Muhasebe Uygulamaları Deneme Sınavı 3. Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 10:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne