GeYiK MeRKeZi FoRuMu  
Geyik forumvideo mail
Geri git   GeYiK MeRKeZi FoRuMu > Eğitim > Açık Öğretim > 1.sınıf

1.sınıf 1.sınıf Bütünleme Soru Ve Cevapları

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 18 Ocak 2009, 01:37   #1
Webmaster
Administrator
 
Webmaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 25 Mart 2007
Bulunduğu yer: Denizli
Mesajlar: 16.590
Blog Yazıları: 101
Rep Puanı: 247
Rep Derecesi : Webmaster has a spectacular aura aboutWebmaster has a spectacular aura aboutWebmaster has a spectacular aura about
Webmaster - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart iktisada giriş faydalı bilgiler...

iktisada giriş faydalı bilgiler...

iktisada giriş faydalı bilgiler...
iktisada giriş faydalı bilgiler...
Ürün farklılaştırması: ürün ambalajı, mağaza görünümü, satış koşulları, reklamlar.
• Vergi sisteminin vergi oranlarının düşürülerek bireyin çalışma isteğini, tasarrufları ve yatırımları teşvik edecek şekilde reforme edilmesini içeren politika: Arz yönlü politika

• Klasik model: ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağı.

• Talep esnekliği arz esnekliğinden küçük ise verginin büyük kısmı ÜRETİCİ ye yansır.

• Ekonomik kar olabilmesi için toplam hasılatın toplam fırsat maliyetinden yüksek olması gerekir.

• Firmanın ürünlerin satışından elde ettiği gelir: Toplam gelir.

• Tekelcinin talep eğrisiyle piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni: piyasada tek firma olması.

• Tekel piyasasında tek satıcı olması: Tekelci firmayı endüstri konumuna sokar.

• Tekelci rekabet piyasasındaki firma kısa dönemde karını maksimize ettiği eşitlik: MR=MC

• Tekelci firmanın talep eğrisi: ortalama gelir eğrisi

• GSMH hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni: çifte saymaya engel olmak.

• Devletin bir mala ilişkin sübvansiyon uygulaması: arzın artmasına.

• Merkez Bankası para politikasının yürütülmesinden sorumlu olan birimdir.

• Oligopol: üretici firmalar arasında bağımlılık olan piyasa.

• Tüketicinin gelirindeki artış: hem denge fiyatı hem de miktarı artar.

• Bir tüketicinin fayda maksimizasyonu sağladığı tüketim miktarı: tüketilen tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranının eşit olduğu.

• Tam rekabet piyasasında normal kar: Fiyat=Ortalama Maliyet

• Dışsallıklar:

1. Üretici ve tüketiciler tarafından meydana getirilebilir.
2. Pozitif ve negatif olabilir.
3. Kamusal malların dışsallıkların özel bir türü olması.
4. Dışsallıkların taraflarının belirlemenin mümkün olmaması.

• Ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğilimi 1 e eşittir.

• Reel GSMH: Belirli bir yılın fiyatları esas alınır

• Toplam harcamaların üretim değerinden büyük olması halinde: Stoklar azalır, GSMH artar.

• Otonom vergi: Vergilerin gelirden bağımsız olan kısmı.

• Fiyatlar genel düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılan fiyat indekslerinde temel yıl olarak kabul edilen yıla ilişkin indeks değeri 100.

• Maliye Politikası: vergi, kamu harcamaları

• Say kanunu: her arz kendi talebini yaratır.

• Gresham yasası: kötü para iyi parayı piyasadan kovar.

• Spesifik vergi: maddi ölçü üzerinden alınan vergi.

• Ad valorem vergi: parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergi.

• Stagflasyon: fiyat artarken üretim azdır.

• Deflasyonist açık: bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında dengenin sağlanması durumunda ortaya çıkan harcama açığı.

• Enflasyonist açık: tam istihdam gelir düzeyinin üzerinde dengenin sağlanması durumunda ortaya çıkan harcama fazlasıdır.

• M1: TC Merkez Bankası tarafından yapılan para arzı en likit olanı.

• M2: vadeli-vadesiz mevzuatlar.

• İhtiyat amacıyla para talebi: beklenmeyen harcamaların karşılanması.

• Para nötr ise para miktarındaki değişmeler: Fiyatlar genel düzeyini etkiler.

• Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması: Değer muhafaza aracı olması.

• Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak ölçü birimi olması: Hesap birimi olma.

• İşlem amaçlı para talebinde elde tutulacak para miktarını: Harcamaların düzeyi.

• Bir ekonomide sermaye stoğuna yeteri kadar ilave yapılmadığında: sermaye stoğu azalır, toplam arz eğrisi sola kayar.

• Sermaye stoğundaki azalma: toplam arz eğrisinin sola kaymasına.

• Yerli firmalar tarafından üretilen ve ithalide yapılan mallara: ithalata rakip mallar.

• Kamu harcamalarında meydana gelecek artışta toplam talep eğrisi sağa kayar.
• Faiz oranı para talebini ters yönde etkiler.

• Tarife: ithal edilen mallara konulan vergi.

• Sınırlı uzmanlaşma: artan maliyet.

• Sermaye sığlaşması: hızlı nüfus artışı sonucu sermaye miktarının azalması.

• Genişlemeci para politikası: hem fiyat hem de üretim artar.

• Karşılaştırmalı üstünlük: belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha etkin daha düşük fırsat maliyeti ile gerçekleştirilmesi.

• Mutlak üstünlük: belirli bir malın üretiminin daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi.

• Ortalama yılda%4 büyüme oranına sahip bir ülkede üretim hacminin 2ye katlanabilmesi için yaklaşık 18 yıl gereklidir.

• Marjinal tüketim eğilimi bilinmiyorsa bundan yararlanarak marjinal tasarruf eğilimi MPS=1-MPC dır.

• Planlanmış yatırım harcaması: beklenen kar.

• Neomerkantalist görüşe göre sanayileşmiş bir ekonominin sahip olduğu karşılaştırmalı üstünlük: teknoloji sonucu ortaya çıkar.

• Daraltıcı iktisat politikası: para arzını kısmak.

• Daraltıcı maliye politikası: kamu harcamalarını azaltarak, vergileri arttırmak.

• Genişlemeci maliye politikası: kamu harcamalarını arttırmak, vergileri azaltmak.

• Serbest dış ticaret: uluslararası mal fiyatlarının eşitlenmesinde etkilidir.

• Teknolojik yenilik yaratma potansiyeli: nüfusun eğitim düzeyinin artması.

• Gelir-harcama bakımından sızıntı: tasarruflar, vergiler ve ithalat.

• Tasarruf paradoksu: artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve geliri azaltması.

• Bir bankanın ayırdığı rezervler banka bilançosunun: varlık niteliğinde olduğu için aktifte bulunur.

• Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni: gelir elde etme ve harcama yapma dönemlerinin eşleşmemesi.

• Uluslararası mal fiyatlarının eşleşmesinde serbest dış ticaret etkilidir.

• Otonom yatırım harcamalarında meydana gelecek meydana gelecek bir azalmanın toplam harcama fonksiyonu (AE) ve denge gelir düzeyi (Y) etkisi: AE aşağıya kayar, Y azalır.

• YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y Fiili GSMH düzeyini gösterirse bir ekonominin noksan istihdam düzeyinde olabilmesi için YF>Y

• Vergi çarpanı negatif işaret: Vergi değişikliklerinin gelire ters yönde yansıması.

• Para talebini nominal gelir-faiz oranı belirler.

• Ekonomik büyüme oranlarının hesaplanması Reel GSMH.

• İçe dönük kalkınma stratejisinin amacı: ithalatı ikame etmek.

• Faktör talep esnekliğini etkileyen faktörler:
1. zaman,
2. malın talep esnekliği,
3. marjinal ürün gelirini azalma biçimi,
4. faktörler arası ikame olanağı.

• Faktör talebini etkileyen değişkenler:
1. diğer üretim faktörlerinin fiyatları,
2. talep edilen mal miktarı,
3. faktör fiyatı,
4. faktör verimliliği.

• Keynes yaklaşımı: talep yetersizliği durumunda devlet toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmelidir. Klasik modellerin kabul ettiği ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ felsefesinin tamamen zıttı dır.

• Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri U dönüşü.

• Mutlak değer olarak değerlendirildiğinde vergi çarpanının kamu harcamaları çarpanından küçük olmasının nedeni: vergi değişikliklerinin kullanılabilir gelir aracılığıyla tüketim harcamalarını etkilemesi.

• Bankacılık sisteminin tabi olduğu zorunlu rezerv: ülkedeki para miktarını kontrol.

• Değişim denklemini miktar teorisine dönüştürebilmek için Klasik iktisatçılar:
1. ekonomi sürekli tam istihdamdadır.
2. dolaşım hızı sabittir.

• Genişlemeci iktisat politikalarının amacına ulaşabilmesi: ekonomi toplam arz eğrisinin yatık olduğu bölgede.

• Dış ticarete getirilen kısıtlamalar: ihracat ambargosu, kotalar, tarife, tarife dışı engeller.

• Bağımlı nüfusun artması durumunda: ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik büyüme yavaşlar.

• Gelişmekte olan ülke vatandaşları asgari geçim düzeyinde bulundukları için gerekli tasarrufu yapamıyorlarsa gerekli kaynak: yabancı tasarruflar.

• Piyasa talep eğrisi üzerinde hareket: malın kendi fiyatı.

• Emek yoğun endüstrilerde uzmanlaşmaya giden ülkelerde: iş gücü nispeten bol, sermaye kıt kaynaktır.

• Maliye politikası: devletin topladığı vergiler ve yaptığı harcamalar.

• Kamu harcamaları ve yatırımların otonom olarak kabul edildiği dışa kapalı modelde toplam harcama fonksiyonu eğilimi: marjinal tüketim eğilimi.

• Otomatik istikrar: artan oranlı gelir vergisi.

• Bir malın fiyatının değişmesine rağmen toplam hasılat aynıysa talep birim esnektir.

• Tam rekabete yakın: tarım ürünleri piyasaları.

• Konjonktür dönemleri:
1. dip
2. canlanma
3. tepe
4. daralma.

• Denk bütçe çarpanı 1 e eşittir.

• Bir ekonomide Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranını arttırması kaydi para miktarını azaltır.

• Spekülatif para talebi faiz oranı arttığında azalır.

• Bir ekonomide para arzı azaldığında:
1. faiz oranı artar
2. yatırımlar azalır
3. para arzı eğrisi sola kayar
4. Reel GSMH azalır.

• Talep enflasyonunun nedenleri:
1. para arzının artması
2. kamu harcamalarındaki artış
3. vergilerin azalması
4. otonom tüketim harcamalarının artması.
• 765 dolar ile 2995 dolar arasında: alt orta gelirli ülkeler.
• 1. dünya ülkeleri: Fransa, Yeni Zelanda, Japonya, Kanada.
• M↑G↑T↓ toplam talep eğrisi sağa kayar.
İktisada Giriş Soru Cevap Şekildeki Ders Notları
________________________________________
-John Maynard Keynes’in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir?

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi , makro iktisadın kökenini oluşturur.

2-Keynes’in geliştirdiği görüş nedir?

Toplam talebin istihdamı belirleyen temel faktör olduğu.Devlet ekonomiye müdahale ederek üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilecektir.

3-Makro iktisadın ilgi alanına giren temel göstergeler nelerdir?

İşsizlik ve istihdam düzeyi, enflasyon ve üretim artış oranı.

4-istihdam nedir?

Çalışma ve gelir sağlama kararında olan bireylerin hizmetlerinden yararlanılmak üzere çalıştırılması.

5-işsizlik oranı nedir?

Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesi.

6-işsizlik türleri nelerdir?

Friksiyonel( arızi) işsizlik:kısmi,geçici,olumsuz etkisi en az olan,yer ve meslek değiştirme sırasında görülen.

Konjonktürel işsizlik:yaygın tür,üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı tür.

Mevsimlik işsizlik: yaygın tür,tarımsal yapılı ülkelerde.

Bölge ve sektör işsizliği: belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan çıkması durumunda sektörün üretiminin daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan tür.

Teknolojik işsizlik :uzun süre emek yoğun üretim metodu uygulanmasından sermaye yoğun tekniklere geçilmesi durumunda bir kısım emeğin işsiz kalması ile ortaya çıkan tür.

Yapısal işsizlik:durgun ekonomik dönemlerdeki tür.

Gizli işsizlik:gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim alanında yaygın,belli bir üretim sektöründe istihdam edilenlerden bir kısmının faaliyetten çekilmesi durumunda üretim hacminde bir daralma meydana gelmemesi sonucu görülen tür.

7-enflasyon nedir?

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan artış.

8-fiyatlar genel düzeyi nedir?

Mal ve hizmet fiyatlarının belirli bir dönemdeki tartılı ortalamasını gösteren indeks değeri.

9-hiperenflasyon nedir?

Fiyatlar genel düzeyinde çok hızlı artışların yaşandığı dönem.

10-ekonomik büyüme nedir?

Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış.

11-konjonktür nedir?

Üretim hacmindeki artış (canlanma dönemi) ve azalış(daralma dönemi:resesyon) şeklindeki kısa dönemli dalgalanmalar.

12-konjonktür dönemindeki evreler nelerdir?

Canlanma,tepe,daralma,dip

13-ekonominin daralmadan canlanmaya geçişine ne ad verilir?
U dönüşü

14-devletin makro ekonomiyi etkileyebilmek amacıyla kullanabileceği araçlar nelerdir?

a-Maliye politikası(devletin topladığı vergi ve yaptığı harcamalarla ilgili politikalar.) ,

b-para politikası (Merkez Bankasının ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla aldığı önlemler.) ve

c-arz yönlü politikalar(devletin toplam talebi arttırmak yerine üretimi arttırmaya yönelik politikaları)

15-Keynes’e göre ekonomiyi durgunluk döneminden çıkartmak için yapılması gereken nedir?

Devlet vergileri azaltmalı ve veya harcamaları arttırmalıdır.Yani genişlemeci maliye politikası uygulamalıdır.

16-enflasyonist dönemde yapılması gereken nedir?

Devlet enflasyon oranını düşürebilmek için vergileri arttırmalı ve-veya harcamaları kısmalıdır.Yani daraltıcı maliye politikası uygulamalıdır.

17-para politikası nasıldır?

Devlet para miktarının,fiyatlar genel düzeyini,faiz oranlarını ve döviz kurunu etkileyerek,işsizlik ve üretim ,üzerinde etkilerinin bulunduğunu kabul etmektedir.

18-makro iktisat ekonomide hangi grupların davranışları üzerinde durur?

Hanehalkları ve işletmeler (özel sektör), devlet (kamu), diğer ülkeler( uluslar arası sektör)

19-devresel akım diyagramı neyi gösterir?

Ekonomideki 4 sektör tarafından elde edilen geliri ve yapılan harcamaları.

20- devresel akım diyagramının ortaya koyduğu gerçek nedir?

Ekonomide birisinin yaptığı harcama mutlaka bir başkasının gelirini oluşturmaktadır.

21-transfer ödemeleri nelerdir?

Devletin,mal ,hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hanehalklarına yaptığı ödemeler.

22-milli gelir muhasebesi nedir?

Bir ekonomide belirli bir dönemde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin ölçüm sistemi.

23-milli gelir hesapları neleri gösterir?

Tüm ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini,üretim,gelirler ve harcamalar arasındaki karşılıklı etkileşimleri.

24-gayri safi milli hasıla nedir?

bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış(nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerleri toplamı.

25-gayri safi milli hasılanın ölçülmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?

a-Çifte sayma yani aynı ürünü 2 kez gsmh hesaplarına dahil etmekten kaçınmak gerekir.neden?

çünkü ara malı denen bazı mal ve hizmetler diğer bazı mal ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılır.

Katma değer nedir?

Her üretim aşamasında ara mallarının değerine yapılan ilave.

b-bazı mal ve hizmetlerin(emniyet-milli savunma,eğitim hizmetleri gibi) piyasalar aracılığıyla satılmaması bunların değerlerini belirlemede güçlük yaratır.

C-pratik nedenlerle bazı mal ve hizmetlerin ( ev hanımlarının yaptığı hizmetler gibi ) gsmh hesaplarına dahil edilmemesi yararlı olur.

d-tamamiyle finansal nitelikte olan işlemlerde ( kamu kesimi ile özel kesimin transfer ödemeleri ,alım satım işlemleri ) gsmh hesaplarına dahil edilmez.

e-ikinci el malların satışı da gsmh hesaplarına dahil edilmez.

26-üretim faktörlerinin mülkiyetinin kimde olduğuna bakılmaksızın o ülke sınırları içinde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin toplam değerini göstermek için hangi alternatif tanım geliştirilmiştir?

Gayri safi yurt içi hasıla.

27-gsmh hangi yöntemlerle hesaplanabilir?

Gsmh = ücret + faiz + rant + kar +dolaylı vergiler + amortismanlar
Gsmh = C + I + G + (EX- IM)

a-üretim kesimlerinin yarattığı mal ve hizmetlerin toplamı açısından ( gsmh kesimlerden her birinin kaynağına kadar gidip 1 yıl içinde yaratılan değerlerin toplamı alınır)

b-gelir oluşumu açısından(gelirin ayrı ayrı tespiti ve toplamının alınması.

c-harcamalar açısından :tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamı gsmh yı verir.

28-ülkede elde edilen gelirler nasıl hesaplanır?

Üretim faaliyetlerine katılım sonucunda elde edilen ücret,faiz,kar ve rant gelirlerinin toplamı bulunarak.milli gelir bir ülkedeki fertlerin satın alma gücünü verir.

29-safi milli hasıla nedir?

Bir ülkenin net üretim gücünü gösteren değer.

Smh = gsmh – amortismanlar

Smh = ücret + faiz + rant + kar + dolaylı vergiler

30-amortisman nedir?

Sermaye mallarında oluşan aşınma ve eskimenin parasal değeri.

31-dolaylı vergiler nelerdir?

Bir mal veya hizmet satın alındığında ödenen vergiler.

32-dolaysız vergiler nelerdir?

Araya hiçbir aracı girmeksizin kişinin kendi beyanına göre yapılan ödemeler.(gelir vergisi)

33-kişisel gelir nasıl bulunur?

Milli gelirden dağıtılmayan şirket karları,sosyal güvenlik ödemelerinin çıkarılması,kamu ve özel sektör transfer ödemelerinin eklenmesiyle bulunur.

Kişisel gelir = Milli gelir –( dağıtılmayan şirket karları,sosyal güvenlik ödemeleri) + kamu ve özel sektör transfer ödemeleri

34-kullanılabilir gelir nedir?

Kişinin bir dönemde elde ettiği net gelir.
Kullanılabilir gelir= kişisel gelir-dolaysız vergiler

35-kişi başına milli gelir nedir?

Mevcut milli gelir değerinin nüfusa bölünmesi ile bulunan ve bir refah ölçütü olarak kullanılan değerdir.

Milli gelir = smh- dolaylı vergiler
Mg= ücret+faiz+ant+kar

36-:tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan harcamalar nelerdir?

a-Tüketim harcamaları:C:kişilerin gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar.

b-Yatırım harcamaları:I: firmaların ve devletin yeni tesisat ve teçhizat ile yeni binalara yaptıkları harcamalar,stoklardaki artışlar ve kişilerin yeni ev yaptırmak için harcadıkların miktarların toplamı.

c-Kamu harcamaları:G: devletin mal ve hizmet alımları için yaptığı harcamalar toplamı.

d-Net ihracat (EX-IM):ihracat gelirleri (EX)- ithalat harcamaları (IM )

37-bir ülkedeki net yatırım miktarı nasıl bulunur ?

gayrisafi yatırımlar – amortismanlar

38-net yatırımların + ve – olması durumlarından üretim kapasitesi nasıl etkilenir?

Pozitif ise sermaye stoğundaki artışa bağlı olarak üretken kapasite artar.
Negatif ise sermaye stoğundaki azalışa bağlı olarak üretken kapasite azalır.

39-Nominal fiyatlarla gsmh nedir?

Hesaplama yapılan dönemde piyasada geçerli olan fiyatların kullanılması ile bulunan gsmh değeri.

40-reel (sabit) fiyatlarla gsmh nedir?

Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan gsmh değeri.

41-fiyat indeksi nedir?

Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hizmetin değerinin aynı mal grubunun sabit fiyatlarla ifade edilen değerine oranı.

42-gsmh deflatörü nedir?

Nominal gsmh rakamlarını reel gsmh rakamlarına dönüştürmek amacıyla kullanılan özel fiyat indeksi.

Gsmh deflatörü = nominal gsmh / reel gsmh

43-gsmh ‘nın kullanımındaki sınırlar nelerdir?

Ülkenin nüfusu bilinmedikçe gsmh ve bununla ilgili milli gelir kavramları anlam ifade etmez( bu sakıncanın giderilmesi için kişi başına üretimi ifade eden kişi başına gsmh ( GSMH/ NÜFUS) kavramı kullanılır ) ,dinlenme faaliyeti hesaba katılmaz,üretilen malların kalitesindeki değişim hesaba katılmaz,ülkede yaratılan gelirin birleşimi ve dağılımı konusunda ayrıntılı bilgi vermez,sosyal maliyetleri yansıtmaz,yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelir gsmh na yansıtılamaz.

44-kayıt dışı ekonomi nedir?

Gsmhna dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyetler.

45-hane halkları elde ettikleri gelirleri hangi şekillerde kullanırlar?

a-mal ve hizmetlerin tüketiminde
b-tasarrufta
c-vergi ödemede

46-elde edilen gelir nasıl bulunur?

Tüketim harcamaları ile tasarruf toplanarak

Y = C + S

47-tüketim nedir?

Tüketicilerin mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalar.

48-tasarruf nedir?

Gelirin tüketilmeyen kısmı.

49-tüketim fonksiyonu nedir?

Gelirle tüketim harcamaları arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösteren fonksiyon.

50-otonom tüketim nedir?

Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmı.

51-ortalama tüketim eğilimi nedir?

(APC):gelirin tüketim amacıyla harcanan kısmı.

APC = tüketim / gelir = C / Y

52-Gelir artışı ortalama tüketim eğilimini nasıl etkiler?

Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi düşer.bunu nedeni hane halklarının gelirde ortaya çıkan artışın sadece belli bir bölümünü tüketime ayırmalarıdır.gelir arttıkça tüketim harcamaları gelirdeki artıştan daha düşük olacaktır.

53-marjinal tüketim eğilimi nedir?

Gelirdeki değişmenin tüketim harcamalarında yarattığı değişmeyi ifade eder.
Tüketim fonksiyonunun eğimidir.

MPC = tüketimdeki değişme / gelirdeki değişme

54-tasarruf fonksiyonu nedir?

Gelir ile tasarruflar arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösteren fonksiyon.

55-negatif tasarruf nedir?

Harcamaların geliri aşan kısmı.

56-otonom tasarruf nedir?

Tasarrufların gelirden bağımsız olan kısmı.

57-ortalama tasarruf eğilimi nedir?

APS:gelirin tasarrufa ayrılan kısmı.

APS = tasarruf / gelir = S / Y

58-marjinal tasarruf eğilimi nedir?

MPS: gelirdeki değişmenin tasarruflarda yaratacağı değişmeyi ifade eder.tasarruf fonksiyonunun eğimini gösterir.

MPS = tasarruflardaki değişme / gelirdeki değişme

59-tüketim harcamalarını belirleyen faktörler nelerdir?

Kullanılabilir gelir(en önemlisi),bekleyişler,demografik unsurlar (nüfus büyüklüğündeki bir artış otonom tüketimi arttırır.nüfusun yaş bileşimi ise tüketim fonksiyonunun eğimini değiştirir. ) ,yatırımlar (yatırımların arttığı bir durumda fonksiyon yukarıya kayacak,yatırımların azaldığı durumda ise fonksiyon aşağıya kayacaktır )

60-yatırım harcamaları nelerdir?

İşletmelerin sermaye mallarına ve stoklara yaptıkları harcamalardır.

61-planlanmış stoklar (envanterler ) nedir?

Bir firmanın stoklarında ileride yoğunlaşmasını bekledikleri talebi karşılamak için yeterli miktarda mal bulundurması.

62- planlanmamış stoklar (envanterler ) nedir?

Firmanın hedeflediği satış sürecinde elinde kalan stok miktarı.

63-planlanmış yatırımları neler etkiler?

Faiz oranı (borçlanılan fonların maliyeti ) ,beklenen kar,teknolojik değişim(bir malın üretim teknolojisinin gelişmesi yatırım harcamalarını arttırır ),sermaye mallarının maliyeti(sermaye mallarının fiyatı arttıkça beklenen karlılık azalır.)

64-faiz oranının yükselmesinden yatırım harcamaları nasıl etkilenir?
Azalır.

65-beklenen karlılığı hangi faktörler etkiler?

Yeni firmaların piyasaya girişi,politik istikrarsızlık,vergiler,dünyadaki genel ekonomik koşullar.

66-kamu harcamalarının otonom olduğunu ve devletin izlediği politikalara göre belirlendiği varsayımı altında kamu harcamalarındaki bir artış fonksiyonu nasıl etkiler ?

yukarıya doğru paralel olarak kaydırır.

67-net ihracat nedir?

Mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı arası fark.

Fark pozitif ise durum nedir?

Dış ticaret fazlası mevcuttur.

Fark negatif ise durum nedir?

Dış ticaret açığı vardır.

68-ihracat nedir?

Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılan miktarı.otonom kabul edilir(cari yurt içi gelirden bağımsızdır)

69-ithalat nedir?

Diğer ülkelerden satın alınan mal ve hizmet miktarı.

70-ülkenin gelir düzeyindeki artış ithalatı nasıl etkiler?
Arttırır.

71-marjinal ithalat eğilimi nedir?_


MPI: gelirdeki değişmeler karşısında ithalat miktarının hangi miktarda değiştiğini gösteren kavram.

72-toplam harcama fonksiyonu nedir?

AE = C + I + G + X

73-19.ve 20.yy başlarındaki iktisatçılar kimlerdi ve görüşleri neydi?

John Stuart Mıill,Alfred Marshall,A.Cecil Pigou
Bir ekonomide tam istihdamı gerçekleştirmek için devlet müdahalesine gerek olmadığı.ekonomide işsizlik geçicidir,piyasa mekanizması tam istihdamı otomatik olarak sağlar.

74-Say yasası nedir?

( John Baptiste Say) her arz kendi talebini yaratır.
Belirli miktarda mal ve hizmetin üretimi,bu üretimi satın almaya yetecek miktarda bir gelirin yaratılması ile sonuçlanır.
__________________
Otel Programı
Webmaster isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Etiketler: , , ,


Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


   
Açıklama

iktisada giriş faydalı bilgiler...

Copyright © 2007-2009 iktisada giriş faydalı bilgiler... konusundaki tüm mesajlar geyikmerkezi.com üyeleri tarafından yazılmıştır. Bu konudaki tüm mesajlar iktisada giriş faydalı bilgiler... ile alakalı mesajlardır. Yazılanların hepsi gerçek olmayabilir ve sadece geyikmerkezi.com üyelerini ilgilendirir. geyikmerkezi.com üyelerinin birinci dereceden el emeği göz nuru olup sitemize ait yazılardır. İzinsiz kullanılması yasaktır. This page you can find information about iktisada giriş faydalı bilgiler.... Copyright of the articles are belong to their authors.

WEZ Format +3. Şuan Saat: 14:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Copyright geyikmerkezi.com izinsiz kopyalanamaz
Denizli Web Tasarımı - Otel Programı - Sitemap ping - Sitemap
Geyik Merkezi Geyik Videolar - Geyik Yazılar - Fıkralar - Geyik - akyaka tekne